K U L T U R A POZnań

Posprzątali schron w centrum miasta

Park Marcinkowskiego schron [Straz Miejska] (1)  Foto: Straż Miejska

W miniony weekend z inicjatywy strażników Referatu Jeżyce oraz mieszkańca Sołacza Marcina Kenzer-Nowakowskiego, posprzątano szczelinę przeciwlotniczą zlokalizowaną w parku Marcinkowskiego.

Porządkowanie obiektu utrudniał brak oświetlenia i bardzo duże zapylenie. Uczestnicy akcji musieli używać maseczek przeciwpyłowych i indywidualnego oświetlenia, ale praca została wykonana wzorowo – w 36 workach wyniesiono z pomieszczeń bunkra blisko 400 kg śmieci! Wszystkie zebrane odpady zabrali pracownicy Zakładu Zagospodarowania Odpadów.

To nie pierwsza taka wspólna akcja – wcześniej, między innymi posprzątano bunkier w Lasku Golęcinskim. W pracach wzięli udział: społecznicy i strażnicy Referatu Jeżyce (po godzinach pracy). Całość akcji odbyła się przy współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej UMP i Zarządem Zieleni Miejskiej – administratorem obiektu.

Wydział Gospodarki Komunalnej UMP przez cały rok wspiera osoby i grupy zainteresowane zorganizowaniem akcji sprzątania w wybranym przez siebie terenie i czasie. Na każdą akcję zapewniane są worki, rękawice oraz odbiór odpadów.

Użyte w artykule zdjęcia: Straż Miejska

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz