Aglomeracja K U L T U R A POZnań Stare Miasto

Nowe drogi rowerowe w centrum

Krolowej Jadwigii / Strzelecka  Foto: Poznańskie Inwestycje Miejskie

Infrastruktura dla rowerzystów poprawi komunikację w rejonie skrzyżowania ulic Strzeleckiej, Królowej Jadwigi i Droga Dębińska. Nowe drogi rowerowe powstaną po obu stronach ul. Królowej Jadwigi między tym skrzyżowaniem a mostem Królowej Jadwigi, a także na odcinkach ul. Strzeleckiej i Kazimierza Wielkiego. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg, którego celem jest wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Dzięki inwestycji poprawi się komfort dojazdu do centrum miasta, a także w stronę ronda Rataje. Wybudowane odcinki będą stanowić część trasy głównej łączącej centrum z rejonami Szczepankowa zgodnie z Programem Rowerowym Miasta Poznania. Zostaną odpowiednio oświetlone i odwodnione. Przewidziany jest również montaż małej architektury: ławek, podpórek dla rowerzystów i koszy na śmieci – informują Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca będzie odpowiadał za budowę drogi rowerowej po południowej stronie ul. Królowej Jadwigi, która połączy istniejący przejazd rowerowy przez ul. Droga Dębińska z mostem Królowej Jadwigi. Po drugiej stronie ulicy także powstanie nowy fragment trasy łączący przejazd rowerowy przez ul. Królowej Jadwigi z mostem i drogą rowerową w pasie drogowym ul. Kazimierza Wielkiego. Na tym etapie inwestycji nie przewiduje się ingerencji w skrzyżowanie ul. Strzeleckiej, Królowej Jadwigi i Droga Dębińska. Trasa rowerowa zaprojektowana została poza pasami drogowymi, częściowo wyznaczona zostanie w parku Tadeusza Mazowieckiego.

Przewidziana szerokość dróg rowerowych to 2,5 metra. Wzdłuż części z nich wybudowane zostaną chodniki o szerokości ok. 2 metrów. Po stronie południowej ul. Królowej Jadwigi trasa poprowadzona zostanie niezależnie od chodnika, za istniejącą linią drzew i słupami oświetleniowymi i trakcyjnymi.

Po stronie północnej droga rowerowa przebiega przez park Tadeusza Mazowieckiego wzdłuż chodnika parkowego, przy czym założeniem inwestycji jest minimalna ingerencja w istniejącą zieleń parku. Następnie trasa prowadzić będzie do wschodniej strony ul. Strzeleckiej i dalej do ul. Kazimierza Wielkiego, gdzie za przystankiem autobusowym połączy się z istniejącą infrastrukturą dla rowerzystów. W efekcie prac zmieni się geometria wlotu ul. Strzeleckiej w kierunku ul. Kazimierza Wielkiego.

Zbliżające się prace to pierwszy etap większej inwestycji, gdyż docelowo nowa droga rowerowa powstanie również na kolejnym odcinku ul. Strzeleckiej.

Użyte w artykule zdjęcia: Poznańskie Inwestycje Miejskie

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz