Aglomeracja

Poligon pod obstrzałem!

Poligon Biedrusko - ćwiczenia  Foto: Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych

Na poligonie w Biedrusku prowadzone będą przez cały czerwiec ćwiczenia z użyciem amunicji bojowej. Strzelanie odbywać się będzie zarówno w dzień jak i w nocy. Oznacza to całkowity zakaz wstępu na ten teren.

Podczas planowanych ćwiczeń żołnierze używać będą amunicji bojowej i środków minerskich. Prowadzona będzie także pozoracja pola walki. Strzelania i ćwiczenia odbywać się będą najczęściej od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 15.00 a strzelania nocne we wtorki, środy i czwartki w między 20:00 a 2:00. Niektóre z zaplanowanych ćwiczeń realizowane będą  także w soboty.

Ponadto na terenie poligonu Biedrusko realizowane są całoroczne polowania indywidualne na terenie obwodów łowieckich nr 116, 181 i 186 kół łowieckich nr 79 Orzeł, nr 81 Drop i nr 86 Sokół.

Przez cały miesiąc obowiązywać będzie kategoryczny zakaz wstępu na teren poligonu Biedrusko, a osoby które zostaną zatrzymane będą podlegać karze grzywny – podkreślają przedstawiciele jednostki wojskowej – oznacza to, że niezależnie czy strzelania są realizowane czy też nie, wstęp na teren poligonu Biedrusko bez stosownych uprawnień jest zabroniony.

Można natomiast przebywać na terenie poligonu w czasie wolnym od strzelań, jednak tylko na szlakach turystycznych i drogach publicznych za zgodą Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu.

O prowadzonych ćwiczeniach informować będą specjalne tablice ostrzegawcze oraz sygnały, ustawione maszty z koszami (kulami) podnoszonymi na czas strzelania. Zamknięte też zostaną drogi, a teren będzie patrolowany.

Główne drogi przechodzące przez teren poligonu narażone na niebezpieczeństwo w czasie strzelań, na czas strzelań są zamykane zaporami pomalowanymi w białe i czerwone pasy – dodają wojskowi – ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa szkolącym się wojskom drogi Złotniki – Biedrusko mogą być w okresowo i bez uprzedzenia zamykane dla ruchu cywilnego (pomimo posiadania przepustek na przejazd tymi drogami).

Przejezdność dróg zostanie wtedy zachowana tylko dla pojazdów Wojska Polskiego, Lasów Państwowych oraz służb ratunkowych.

Teren poligonu może być monitorowany. Osoby tutaj spotkane mogą być kontrolowane przez patrole Żandarmerii Wojskowej, Policji oraz Straży Leśnej.

Użyte w artykule zdjęcia: Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz