Aglomeracja

Policyjna akcja pieszy!

Policja - patrol pieszy  Foto: lepszyPOZNAN / TD

Po kilku policyjnych akcjach zero tolerancji skierowanych do kierowców przyszedł czas na pieszych. W całym województwie rozpoczęły się właśnie działania o nazwie NURD.

Zacznijmy od rozwinięcia samej nazwy. Skrót NURD oznacza Niechronionych Uczestników Ruchu Drogowego. Przeciętny poznaniak powiedziałby po prostu pieszy.

Policyjne działania o nazwie NURD mają na celu ograniczenie niebezpiecznych zdarzeń na drogach i poprawę świadomości kierowców dotyczącą zasad bezpiecznego poruszania się – wyjaśniają szkieły z Wydziału Ruchu Drogowego poznańskiej Policji.

Jak wynika z policyjnych statystyk wiele osób, które są ranne bądź giną w wypadkach to właśnie piesi. To na ich zachowaniu na drodze zwracać będą przez najbliższe dni szczególną uwagę patrole policyjne.

Choć piesi mają pierwszeństwo np. na pasach to lepiej nie udowadniać tego za wszelką cenę. Tak jak i pozostałych uczestników ruchu drogowego, także pieszych powinna obowiązywać zasada ograniczonego zaufania.

Poniżej znajdziecie taryfikator mandatów karnych dla pieszych za różne wykroczenia. Może się on przydać nie tylko w trakcie trwania policyjnych działań NURD.

Taryfikator mandatów karnych
(wyciąg)

Naruszenia przepisów o ruchu pieszych

1. Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd:

– na przejściach dla pieszych – 50 zł.
– w miejscach innych niż przejścia dla pieszych – 100 zł.

2. Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność
drogi – 100 zł.
3. Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub
przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni – 50 zł.
4. Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych – 50 zł.
5. Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi:
– na obszarze zabudowanym – 50 zł.
– na obszarze niezabudowanym – 100 zł.
6. Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas
przechodzenia przez jezdnię lub torowisko – 50 zł.
7. Przebieganie przez jezdnię – 50 zł.
8. Chodzenie po torowisku – 50 zł.
9. Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich
opuszczanie – 100 zł.
10. Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych,
a w razie ich braku z pobocza – 50 zł.
11. Naruszenie przez pieszego, idącego po poboczu lub jezdni, obowiązku poruszania się
po lewej stronie drogi – 50 zł.
12. Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim – 50 zł.
13. Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia
przez jezdnię lub torowisko – 50 zł.
14. Korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszych – 50 zł.
15. Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów – 50 zł.
16. Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez wejście na przejście dla pieszych, jeżeli
sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony – 100 zł.

17. Niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego przez pieszego poruszającego się po drodze, po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub chodniku – do 100 zł.

 

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN.pl / Piotr Rychter, lepszyPOZNAN / TD

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz