Stare Miasto

Plac Wiosny Ludów, co zamiast bud i półdzikich parkingów?

Plac Wiosny Ludów  Foto: TeDe

Dziś Plac Wiosny Ludów to dziś jeden z najbardziej wstydliwych punktów Poznania. Skomplikowana sytuacja własnościowa i przestrzenna uniemożliwia rozpoczęcie prac rewitalizacyjnych. Jeden z głównych placów miasta zabudowany jest mało estetycznymi budami i półdzikimi parkingami, a całość dopełnia reklamowy chaos.

Plan Plac Wiosny LudówObszar już w 2005 roku objęty był miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ówczesny projekt planu sporządzany był na podstawie założeń zwycięskiej pracy konkursowej. Przeprowadzona została procedura planistyczna i rozstrzygnięto uwagi złożone do projektu planu.

Decyzje wynikające z rozstrzygnięcia przez prezydenta uwag zmieniały założenia koncepcji konkursowej, z czym nie zgadzali się autorzy zwycięskiej pracy. W ciągu ponad dziesięciu lat zmieniły się uwarunkowania prawnych oraz specyfiki obszaru, dlatego Miejska Pracownia Urbanistyczna przystępuje do prac nad nowym planem.

Jak informuje Urząd Miasta w celu usprawnienia prowadzonej procedury planistycznej dopuszcza możliwość podzielenia obszaru objętego planem na części.

I etap konsultacji społecznych dotyczący projektu “Plac Wiosny Ludów – ulica Wysoka” w Poznaniu, który odbędzie się w poniedziałek, 24 października 2016 r. o godzinie 17.00 w Urzędzie Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, w sali sesyjnej nr 3 (na parterze) w Poznaniu.

Powierzchnia terenu, który objęty jest planem wynosi 1,09 ha i ograniczona jest ulicami: Św. Marcin, Podgórną, Szkolną, Strzelecką, Półwiejską, Krysiewicza i Szymańskiego.

Plac Wiosny Ludów -Świetokrzyski - okres międzywojenny

Użyte w artykule zdjęcia: TeDe, Miejska Pracownia Urbanistyczna, fotopolska

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz