Aglomeracja

Pieniądze dla Ławicy na przetrwanie czasu epidemii!

Samolot - Ławica - 1 połączenie transatlantyckie  Foto: Mikołaj Waligórki / Port Lotniczy Ławica - materiały prasowe

25 milionów pożyczki otrzyma port lotniczy na Ławicy na łagodzenie skutków wystąpienia pandemii COVID-19. Pożyczka udzielona została przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju został na okres 6 lat.

Wrap Bag na Ławicy Foto: materiały prasowe

Port Lotniczy Poznań – Ławica stanowi istotny element rozwoju Poznania, jak i całego województwa wielkopolskiego, generując liczne korzyści, a tym samym wzmacniając gospodarkę lokalną, regionalną, a nawet krajową, zarówno w sferze społecznej, jak i ekonomicznej. Oferowane połączenia lotnicze wpływają na rozwój branży turystycznej, a także sektora usług powiązanych z tą branżą.

Pożyczka udzielona została przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju, który jest spółką Samorządu Województwa Wielkopolskiego, którego podstawową działalnością statutową jest wsparcie przedsiębiorców z terenu województwa wielkopolskiego poprzez oferowanie finansowania zwrotnego w postaci pożyczek udzielanych w sposób bezpośredni jak i pośrednio, przy współudziale pośredników finansowych.

Celem przyznanego finansowania Portowi Lotniczemu Poznań – Ławica jest wsparcie instytucji publicznej, która w sposób szczególny została dotknięta bezpośrednimi skutkami epidemii, a która działa w sektorze strategicznym dla rozwoju obszaru miejskiego Poznania, mając jednocześnie znaczący wpływ na rozwój całego regionu – informuje Wojciech Marcinkiewicz, Prezes Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju.

Cały czas zabiegamy o to, aby o to, aby port lotniczy otrzymał również pomoc rządową, pomoc bezzwrotną. Otrzymał ją w zeszłym roku w kwocie nieco ponad 8 mln zł – to jest zdecydowanie za mała kwota. Liczymy na to, że nastąpi jakaś refleksja na poziomie rządowym, aby skierować do portów lotniczych dużo większe pieniądze. Myślę, że tak się będzie działo niemal na całym świecie. Trzeba tę branżę podtrzymać, aby po zakończeniu pandemii mogła powrócić do normalnego funkcjonowania, a ten czas wymaga właśnie takiego nadzwyczajnego wsparcia finansowego i na to bardzo liczymy, o to zabiegamy. A na dzisiaj wspieramy port tym, co mogliśmy zaoferować, czyli znaczną pożyczką płynnościową. 25 milionów zł to kwota, która pozwoli funkcjonować Ławicy przez jakiś czas – mówi Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego:

W związku z pandemią COVID-19 ruch lotniczy przez długi okres, od marca 2020, był zawieszony i odbudowa ruchu pasażerskiego w okresie letnim była krótkim okresem optymizmu, pokazującym, że pasażerowie są spragnieni latania.

Wstępne analizy pokazują, iż taki stan może trwać co najmniej trzy lata, co wskazuje na datę powrotu ruchu lotniczego do poziomu z roku 2019 dopiero w 2024 r. Port Lotniczy Poznań – Ławica zakończył rok 2020 z wynikiem 657 709 pasażerów, i jest to spadek o 72% w porównaniu do roku 2019. Warto w tym miejscu przypomnieć, iż w latach 2017-2019 ruch pasażerski na naszym lotnisku wzrósł z poziomu 1,85 mln do 2,37 mln, czyli obsłużyliśmy więcej o ponad pół miliona podróżnych.

Trudną sytuację finansową spowodowaną pandemią w roku 2020, dodatkowo uwypuklił problem wypłacanych odszkodowań z tytułu utworzenia wokół lotniska Obszaru Ograniczonego Użytkowania (OOU), które to odszkodowania wobec drastycznego spadku ruchu lotniczego i utraty przychodów, stanowią ogromne obciążenie oraz dramatycznie pogarszają i tak już bardzo trudną sytuację Portu. Dotychczas, w latach 2014-2020, Port Lotniczy w Poznaniu wypłacił już ponad 118,5 mln zł odszkodowań, wraz z odsetkami i kosztami procesów, wynikających z utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Użyte w artykule zdjęcia: Mikołaj Waligórki / Port Lotniczy Ławica - materiały prasowe

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz