POZnań

Pamiętaj o zakrywaniu nosa i ust

Akcja Straży Miejskiej i MPK w tramwajach  Foto: MPK

Pracownicy Nadzoru Ruchu MPK Poznań oraz poznańscy strażnicy miejscy przypominają o obowiązku zasłaniania ust i nosa w autobusach i tramwajach.

W poniedziałek pojawili się m.in. w pojazdach w rejonie rond Śródka i Rataje. Stwierdzili, że większość podróżnych postępowała odpowiedzialnie, zasłaniając usta i nosy. Osobom, które maseczek nie miały, wręczane były ulotki informacyjno-edukacyjne. Tym razem kar nie było – zapominalscy otrzymywali maseczki. Działania przypominające (informacyjne) będą w najbliższych dniach kontynuowane.

Nadal jest obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej, w sytuacji gdy nie ma możliwości zachowania dystansu – między innymi na zatłoczonym chodniku, promenadzie, czy bulwarze. Maseczki trzeba mieć także w niektórych ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych, na przykład w pojazdach komunikacji miejskiej. Z obowiązku tego zwolnione są jedynie osoby, które mają problemy z oddychaniem lub nie mogą zasłaniać ust i nosa z innych powodów zdrowotnych. Niezastosowanie się do tego nakazu może zakończyć się nawet 500-złotowym mandatem.

Dla wspólnego bezpieczeństwa przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa w tramwajach i autobusach – o zasadach przemieszczania się w trakcie pandemii stale informują komunikaty wygłaszane w pojazdach MPK Poznań. Dodatkowo stosowne wiadomości (dotyczące dopuszczalnej liczby pasażerów oraz obowiązku zakrywania ust i nosa) zamieszczone zostały na drzwiach każdego tramwaju i autobusu.

Pomimo podjętych działań część pasażerów nie stosuje się do nakazu zakrywania ust i nosa maseczką bądź fragmentem odzieży. Chcąc przypomnieć o tym obowiązku, z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców, poznańscy strażnicy miejscy w towarzystwie pracowników Nadzoru Ruchu MPK Poznań nadal będą pouczali zapominalskich pasażerów.

Użyte w artykule zdjęcia: MPK

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz