Stare Miasto

Otwarte spotkanie z prezydentem Jaśkowiakiem

Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania  Foto: lepszyPOZNAN.pl / Piotr Rychter

Rada Osiedla Stare Miasto zaprasza mieszkańców Poznania na kolejne spotkanie z prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem dotyczące problemów Starego Miasta.

Spotkanie z prezydentem to jedno z kilku specjalnych wydarzeń organizowanych przez Radę Osiedla adresowanych do mieszkańców i przedsiębiorców ze Starego Miasta. Wcześniej radni rozmawiali o nowych wyzwaniach i problemach życia nad rzeką w KontenerArt czy o budowie więzi społecznych na Dziedzińcu Urzędu Miejskiego.

Spotkanie mieszkańców z Prezydentem Miasta to kolejny element budowania obywatelskiej odpowiedzialności i aktywnego uczestniczenia w zmianach dokonujących się w trudnej urbanistycznie i społecznie przestrzeni centrum miasta – czytamy w zaproszeniu.

To już drugie spotkanie z władzami miasta na Starym Mieście w ciągu kilku miesięcy. Podczas pierwszego spotkania staromiejscy radni przekazali prezydentowi stanowiska mieszkańców na temat sytuacji i problemów na centrum Poznania.

Szczególną uwagę zwróciliśmy na bezpieczeństwo i porządek publiczny, utrzymanie czystości oraz współpracę z właściwymi służbami, sytuację na terenach nadwarciańskich, poprawę stanu zieleni, infrastruktury i stworzenie dogodnych warunków dla mieszkania i odwiedzania Starego Miasta oraz dla inicjatyw kulturalnych. Teraz chcemy usłyszeć jak nasze postulaty są realizowane przez władze miasta – mówi Andrzej Rataj, przewodniczący Rady Osiedla

Te małe – wielkie problemy na Starym Mieście dotyczą uciążliwego parkowania, niesprzątania po psie, trzaskania drzwiami, wrzucania w nocy butelek do kontenera, rozdeptywania zieleni, sprzątania wspólnego podwórka. Te większe – wielkie dotyczą zmian strukturalnych, za które odpowiada magistrat. A te związane są z liczbą sklepów sprzedających alkohol, porządkiem na ulicach czy ekspansywną polityką deweloperów ciasno zabudowujących staromiejską przestrzeń i działaniami czyścicieli kamienic.

Spotkanie z prezydentem miasta to dobra okazja do przedstawienia swojego stanowiska.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 15 października o godz. 18:00 w budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego przy ul. Strzeleckiej 10. Czas trwania 1 godzina.

III LO przy ul. Strzeleckiej

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz