BizNews

Ostatnie w tym roku staże dla naukowców – rekrutacja trwa!

Ostatnie w tym roku staże dla naukowców – rekrutacja trwa! Foto: Ostatnie w tym roku staże dla naukowców – rekrutacja trwa!Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaprasza naukowców z regionu do wzięcia udziału w interesującym przedsięwzięciu stażowym. Inicjatywa skierowana jest dla pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych oraz, po raz pierwszy, dla pracowników dydaktycznych, zatrudnionych na wielkopolskich uczelniach i w instytutach badawczych.

Naukowcy mogą udać się na trzymiesięczne staże do mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw. Staże są szansą na wypracowanie innowacyjnego rozwiązania cennego dla działalności przedsiębiorstwa, które tym samym podniesienie jego konkurencyjności, a dla naukowców – wypróbowaniem swoich sił w środowisku biznesowym.

Stażyści – naukowcy skorzystają również ze szkoleń dotyczących komercjalizacji wiedzy, ochrony własności intelektualnej i finansowania transferu technologii, umożliwiających im połączenie swoich umiejętności i kompetencji z rzeczywistym światem biznesu.

Niewątpliwie dodatkową korzyścią dla naukowców jest dodatek stażowy – każdy stażysta otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 5.500,00 zł miesięcznie. Wszystkie koszty, związane z odbywaniem stażu ponosi organizator.

Podczas dotychczas zrealizowanych ponad 80 staży w roku 2012 i 2013 wypracowano dziesiątki nowych produktów, technologii, procedur. Z wiedzy i kompetencji naukowców skorzystało prawie 70 przedsiębiorstw z całej Wielkopolski. Po zakończeniu stażu ponad 80% stażystów kontynuuje współpracę z biznesem.

Rekrutacja jest ciągła i trwa do końca maja 2014 r. Aby wziąć udział w przedsięwzięciu jeszcze w tym roku należy złożyć dokumenty aplikacyjne do 31 lipca. Staże rozpoczną się we wrześniu.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty zgłoszeniowe znajdują się na stronie www.iw.org.pl/staze. Organizatorem przedsięwzięcia jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Foto: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Foto: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Foto: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Materiał promocyjny

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz