Aglomeracja BizNews

Organicznie czyli CSR

Hotel Bazar 1884  Foto: Biblioteka Uniwersytecka

Praca organiczna – dziełem trzeźwych entuzjastów”, „Praca Organiczna w praktyce” – to tematy wykładów jakie odbędą się w Hotelu Bazar z okazji pierwszego Dnia Pracy Organicznej organizowanego przez Unię Wielkopolan. Współcześni organicznicy uhonorowani zostaną także specjalną nagrodą – Wawrzynem!

Zgodnie ze słowami ks. Piotra Wawrzyniaka “Własną praca i pomocą a siłami zjednoczonemi”, które stało mottem przewodnim, Stowarzyszenie Unia Wielkopolan już od ponad 20 lat podejmuje idee poznańskiej pracowitości i rzetelności.

19 kwietnia nie jest datą przypadkową, przed 171 laty, w 1841 roku Karol Marcinkowski utworzył w Poznaniu najstarszą organizację społeczną działającą w kraju – Towarzystwo Naukowej Pomocy w Wielkopolsce.

Głównym celem towarzystwa była pomoc młodzieży męskiej przy wyborze szkół, a także pomoc finansowa dla zdolnej młodzieży, której nie było stać na kontynuowanie nauki. Z funduszów Towarzystwa pobierać zasiłki mogła młodzież polska, zdolna, pilna i prowadząca się moralnie. Stąd właśnie, dzień rozpoczęcia przez Towarzystwo tej cennej, społecznej inicjatywy przyjęto jako symboliczną datę instytucjonalizacji pracy organicznej w zaborze pruskim. Chcemy aby ten dzień stał się wydarzeniem dla wielu pokoleń Polaków, mówi Paweł Leszek Klepka, prezydent Unii Wielkopolan

Współczesnym odpowiednikiem aktywności ekonomicznej jest społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) wdrażana w przedsiębiorstwach w Polsce. Większość działań operacyjnych CSR przynosi rezultaty zbieżne z efektami pracy organicznej takich jak: wzrost integracji, wzrost wydajności pracy, spójne, systemowe powiązanie realizowanych projektów biznesowych z wymaganiami otoczenia.

Szczegóły obchodów Dnia Pracy Organicznej znajdziecie w naszym Kalendarium Wydarzeń

Hotel Bazar 1884

Hotel Bazar w 1884 roku, fot: fotopolska

1 komentarz

kliknij by dodać komentarz