POZnań

Obowiązkowa deratyzacja

szczury  Foto: sxc

W czwartek, 1 września w Poznaniu rozpocznie się obowiązkowa deratyzacja, która potrwa do końca miesiąca. Celem akcji jest przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych, przenoszonych przez szczury i myszy. Właściciele i zarządcy nieruchomości na terenie miasta muszą wyłożyć specjalistyczne preparaty do zwalczania gryzoni. Służby będą kontrolować przestrzeganie tego obowiązku.

Deratyzacja konieczna jest przede wszystkim w budynkach zabudowy wielolokalowej, punktach gastronomicznych, obiektach handlowych branży spożywczej, na targowiskach, w szpitalach, hotelach, budynkach placówek oświatowych, żłobkach i domach pomocy społecznej oraz obiektach, w których prowadzi się zbiorowe żywienie albo działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów.

Zarządcy i administratorzy wymienionych nieruchomości są zobowiązani do rozłożenia trutki już w pierwszym dniu rozpoczęcia akcji. Podczas całego miesiąca należy regularnie monitorować jej ilość w wyłożonych pojemnikach. Ważne jest również, aby przed rozpoczęciem samej deratyzacji dokonać niezbędnych napraw otworów i szczelin, którymi gryzonie mogą się przemieszczać.

W pobliżu trutek należy umieścić napisy ostrzegawcze. Ponadto w okresie wyłożenia trucizny szczególnym nadzorem należy otoczyć dzieci oraz zwierzęta domowe. Profesjonalnie prowadzona deratyzacja wyklucza całkowicie metodę wykładania preparatu na tackach ze względu na duże ryzyko kontaktu z nim osób postronnych i czworonogów. Zarządca nieruchomości ma także obowiązek usuwać padłe szczury.

Właścicielom zwierząt podczas spacerów zaleca się zwrócenie uwagi zarówno na miejsca wyłożenia trutek (m.in. miejsca gromadzenia odpadów przy zabudowaniach czy terenach wzdłuż ogrodzenia obiektu), jak również na padłe gryzonie, które po spożyciu preparatu mogą stanowić źródło wtórnego zatrucia dla naszych pupili.

Nad sposobem prowadzenia akcji czuwają odpowiednie służby. Przez cały okres przeprowadzania deratyzacji  tj. w dniach od 1  do 30 września 2022 r., funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Poznania oraz służby Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego będą kontrolować właścicieli i zarządców nieruchomości. Sprawdzać będą wyłożenie preparatów do zwalczania gryzoni oraz uporządkowanie terenu.

W Poznaniu deratyzacja prowadzona jest dwa razy w roku. Zwiększenie jej częstotliwości ma ograniczyć populację szczurów, a w efekcie poprawić jakość życia mieszkańców.

Zgodnie z prawem, właściciele i zarządcy lokali zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji na bieżąco w przypadku pojawienia się gryzoni na terenie nieruchomości.

Wydział Gospodarki Komunalnej, koordynujący całą akcję, przygotował poradnik deratyzacyjny, który zawiera praktyczne wskazówki w zakresie skutecznego sposobu prowadzenia działań  – materiał jest dostępny do pobrania na stronie internetowej WGK. Podane są tam także miejsca, do których można oddawać opakowania po trutkach.

Użyte w artykule zdjęcia: sxc

1 komentarz

kliknij by dodać komentarz


  • W aglomeracjach miejskich deratyzacja to zabieg, który powinien być powtarzany przy widocznym problemie gryzoni oraz prewencyjnie kilka razy w roku. Szczury oprócz przenoszenia wielu chorób i pasożytów są bardzo agresywne i często atakują ludzi.