Stare Miasto

Nowy Stary Rynek

Koncepcja remontu Starego Rynku i okolicznych uliczek jest już gotowa. Najważniejszym, choć nie jedynym, elementem będzie wyrównanie bruku tak, by zachować historyczny klimat tego miejsca. Prace zaczną się prawdopodobnie w 2019 roku.

Sama kostka brukowa nie będzie szlifowana. Wyselekcjonowane specjalnie kamienie zostaną ponownie ułożone, by tworzyły gładką powierzchnię. Przestrzeń między kamieniami ma zostać dokładnie wypełniona. Wyrównane zostaną także chodniki. Wykorzystane będą przy tym tworzące je w tej chwili płyty granitowe. Na nowo zostanie także ułożona nawierzchnia na fragmentach 10 uliczek, które dochodzą do Starego Rynku.

Planowane prace mają przywrócić funkcjonalność nawierzchni, ale równie ważne jest zachowanie jej wartości historycznej i klimatu tego miejsca – podkreśla Joanna Bielawska-Pałczyńska, miejska konserwator zabytków – obecna kostka brukowa powinna zostać zachowana, ale oczywiście poddana gruntownej renowacji.

Nowością będą lampy i ławki, które zostaną ustawione między innymi przed domkami budniczymi. Pojawi się także zieleń przy budynku Wagi i po obu stronach Odwachu.

Spore zmiany zajdą na przecinającej środek Starego Rynku uliczce Jana Baptysty Quadro. Zgodnie z założeniami ma to być miejsce, w którym odbywać się będą różnego rodzaju wydarzenia, a sama uliczka zamieniać się będzie wtedy w pasaż kultury. Projekt musiał zatem przewidywać możliwość ustawienia w tym miejscu sceny, ławek i montaż tymczasowego zadaszenia.

Zaproponowano zatem wykorzystanie stalowych konstrukcji tworzących swego rodzaju ramy, które równocześnie będą elementami świetlnymi. Dzięki temu możliwe będzie i zadaszenie ulicy i montaż instalacji artystycznych.

Prace przy remoncie Starego Rynku mają się rozpocząć w 2019 roku. Warunkiem jest między innymi otrzymanie na ten cel bejmów z Unii Europejskiej. Czy tak się stanie będzie wiadomo w drugiej połowie 2018 roku.

Użyte w artykule zdjęcia: Demiurg

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz