Aglomeracja

Nowy rok akademicki na Uniwersytecie Przyrodniczym

Uniwersytet Przyrodniczy - inauguracja  Foto: UPP

Studenci pierwszego roku oficjalnie zostali włączeni w poczet społeczności akademickiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022.

Tegoroczna inauguracja przypadła w roku 70-lecia autonomii Uczelni, która na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z 1951 roku rozpoczęła działalność pod własnym szyldem. Mimo, że tegoroczne rozpoczęcie nowego roku odbyło się w formie tradycyjnej, to warunki epidemiczne nie pozwoliły na celebrowanie tego szczególnego święta w większym gronie i bogatszej oprawie.

Zwracając się do młodzieży akademickiej, rektor, prof. Krzysztof Szoszkiewicz życzył niesłabnącego entuzjazmu w zdobywaniu wiedzy, zadowolenia z wybranego kierunku studiów i satysfakcji z przynależności do wspólnoty UPP. Studentom pierwszego roku życzył otwartości umysłów, poszerzania horyzontów, chęci poznawania świata i rozwoju własnej osobowości. „Pamiętajcie, że trud edukacji zwłaszcza u progu nowej formy kształcenia, często bywa niełatwy, ale jego efekty niewspółmierne, otwierające drzwi do zawodowego świata na miarę własnych aspiracji i zdobytego wykształcenia” – mówił do studentów prof. Szoszkiewicz.

Tradycyjnie podczas uroczystości dokonana została symboliczna immatrykulacja studentów pierwszego roku. Jest to ważny i symboliczny akt przyjęcia w poczet uczelni. Następnie wręczone został listy gratulacyjne Wybitnym Młodym Naukowcom.

Nowy rok akademicki rozpoczyna na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu prawie 8 tysięcy studentów, w tym ponad 2 tysiące 600 przyjętych na pierwszym roku studiów. Studenci kształcić się będą na 35 kierunkach studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich.

Największym zainteresowaniem cieszył się kierunek weterynaria – 13 kandydatów na jedno miejsce. Inne popularne kierunki to: dietetyka, leśnictwo, ekonomia oraz biotechnologia. Przyjęto rekordową liczbę 469 studentów zagranicznych, co pozwoliło na uruchomienie wszystkich 10 kierunków studiów anglojęzycznych. Działalność naukowo-badawcza Uczelni prowadzona jest w dziewięciu dyscyplinach naukowych: nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, zootechnika i rybactwo, weterynaria, nauki biologiczne, technologia żywności i żywienia, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, inżynieria mechaniczna oraz ekonomia i finanse.

Użyte w artykule zdjęcia: UPP

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz