Kostrzyn

Nowe żłobki w Gminie Kostrzyn

Nowe żłobki w Gminie Kostrzyn  Foto: UMiG Kostrzyn

Dwa żłobki, w Kostrzynie i Siekierkach Wielkich, zostaną wybudowane do końca 2021 roku. Inwestycja, dzięki której powstanie miejsce dla 70 dzieci, kosztować będzie 5.500.00,00 złotych.

Kolejny wielki projekt inwestycyjny w naszej Gminie z myślą o najmłodszych mieszkańcach – mówi Szymon Matysek Burmistrz Gminy Kostrzyn – po nowo otwartym publicznym Przedszkolu Nr 2 dopełniamy naszą ofertę edukacyjną.

Burmistrz dodał, że powstanie tych żłobków, jest bardzo ważne w kontekście możliwości szybkiego powrotu rodziców na rynek pracy po okresie macierzyńskim. 

Każdy z nowych żłobków będzie mógł przyjąć 35 maluchów. Zostaną one wybudowane w Kostrzynie przy ul. Powstańców Wielkopolskich pomiędzy Orlikiem, a Przedszkolem Nr 2 oraz w Siekierkach przy ul. Grabowej 3.

Budynki żłobków będą parterowe z salami edukacyjnymi, wypoczynkowymi oraz pełnym węzłem sanitarnym. Każde z nowych żłobków będzie miało powierzchnię około 230 m². W ic sąsiedztwie powstaną również place zabaw m.in. z zadaszonymi piaskownicami.

Inwestycje te pochłoną 5.500.000,00 złotych. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 4.500.000,00 złotych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz rządowego programu Maluch+.

Gmina stara się również o zdobycie dodatkowych bejmów* na wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. Wniosek Gminy Kostrzyn pozytywnie został oceniony pod względem formalnym i obecnie jest na etapie negocjacji. Wartość kwoty dofinasowania ma wynieść ok 2.700.000,00 złotych. 

Środki te mają być przeznczone na prowadzenie żłobków w okresie pierwszych 18 miesięcy – mówi Paulina Bankiewicz Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji i Sportu – będą one wydatkowane na wyposażenie placówek, ich utrzymanie i wynagrodzenia kadry.

Jeśli Gmina otrzyma to dodatkowe dofinansowanie przez pierwszych 18 miesięcy działania żłobków koszty ponoszone przez rodziców zostaną zminimalizowane. 

*bejmy – w gwarze poznańskiej to pieniądze.

Nowe żłobki w Gminie Kostrzyn Foto: UMiG Kostrzyn
Użyte w artykule zdjęcia: UMiG Kostrzyn

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz