Aglomeracja

Nowe wnioski paszportowe dostępne tylko w urzędzie!

Paszport  Foto: MSWiA

Od dziś obwiązują nowe wzory wniosku o wydanie paszportu. Stare druki przestaną obowiązywać. Nowe formularze dostępne będą we wszystkich punktach przyjęcia wniosku o wydanie dokumentu paszportowego na terenie województwa wielkopolskiego. Niestety nie ma możliwości wcześniejszego pobrania wniosku paszportowego ze strony internetowej, wniosek należy złożyć na druku wniosku dostępnym w organach paszportowych. Nowe formularze dostosowane są do wprowadzonych przepisów związanych z RODO.

Osoby przebywające na stałe w Polsce wskazują wyłącznie adres do korespondencji, nie ma obowiązku wskazywania miejsca stałego pobytu, rezygnowano z obowiązku określania rysopisu i informacji o znakach szczególnych wnioskodawcy.

Istnieje możliwość wyboru sposobu (telefon lub e-mail) powiadomienia o możliwości odbioru paszportu. Zawarte zostało oświadczenie wnioskodawcy o odpowiedzialności karnej za zatajenie prawdy lub podanie nieprawdy w składanym wniosku,

Ponadto zmienione rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentów paszportowych stanowi, że w przypadku małoletnich do 18 roku życia nie ma obowiązku przedstawiania legitymacji szkolnej jako dokumentu uprawniającego do ulgi.

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, osoby małoletnie do 18 roku życia podlegają obowiązkowi szkolnemu. Legitymację szkolną lub studencką winny okazać wyłącznie osoby uczące, które ukończyły18 lat.

Przykładowo wypełniony nowy wzór wniosku o wydanie dokumentu paszportowego oraz inne informacje dotyczące trybu wnioskowania o paszport dostępne są na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu https://www.poznan.uw.gov.pl/paszporty-wnioski

Użyte w artykule zdjęcia: MSWiA

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz