Aglomeracja POZnań

Nowe technologie do zarządzania miastem!

Hackathon  Foto: materiały prasowe M.Rój

W Poznaniu podsumowano hackathonu Softswiss dla studentów i specjalistów z branży IT. Zgodnie z zasadami spróbować swoich sił w konkursie mogli studenci uczelni technicznych i specjaliści z przygotowaniem technicznym w wieku do 30 lat. A celem programistów było stworzenie aplikacji ułatwiających zarządzanie miastem.

Ostatecznie rywalizowało między sobą 8 zespołów, do których weszli studenci Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Politechniki Gdańskiej, oraz młodzi specjaliści z firm informatycznych.

Przed uczestnikami, a było to około 30 osób, postawiono zadanie w twórczy sposób zająć się tematem ekologii i zaproponować swoje pomysły na opracowanie platformy online o sortowaniu odpadów komunalnych w Poznaniu. Na stworzenie koncepcji i przygotowanie do prezentacji uczestnicy mieli równe 24 godziny.

My jako Miasto Poznań, które organizuje zbiórkę odpadów w mieście jesteśmy zainteresowani tym, by nasi mieszkańcy podchodzili do tego zagadnienia w sposób odpowiedzialny. Jeśli mogą powstać rozwiązania techniczne, nad którymi pracują dziś uczestnicy hackathonu, to jeszcze lepiej, ponieważ będzie to zarazem atrakcyjne i może zwiększyć zainteresowanie tematem także od strony edukacyjnej różnych grup wiekowych. Może podpowiedzą nam, jak to bardziej rozreklamować, – wyjaśnił Michał Łakomski, pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Smart City.

4OWwog Foto: materiały prasowe M.Rój

Zespoły same określiły dla siebie format i grafik aktywnej pracy, ale każda z nich w procesie przygotowań otrzymała wsparcie mentorów. Specjaliści Smart City Poznań, którzy zajmują się edukacją ekologiczną w dziedzinie postępowania z odpadami komunalnymi, a także opracowaniem i wdrożeniem inteligentnych rozwiązań dla miasta oceniali, na ile pomysły uczestników są przydatne dla Poznania. Od strony technicznej z kolei czuwali programiści z SOFTSWISS, doradzając przy tworzeniu stron internetowych i aplikacji mobilnych.

Na podstawie zaprezentowanych projektów wytypowano trzy zwycięskie zespoły, którzy zdobyli nagrody pieniężne. Oceniano innowacyjność rozwiązania, możliwość jego praktycznego zastosowania, a także to, jaką wartość przedstawia ono dla biznesu i czy w zrozumiały sposób zostało przedstawione jury.

Pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 10 000 złotych zdobył projekt zespołu PUTrequest. Jego członkowie przedstawili prototyp aplikacji mobilnej, która pozwala za pomocą skanera prawidłowo określać, do którego z pojemników trzeba wyrzucić konkretny odpad. Żeby w naoczny sposób zademonstrować, w jaki sposób to działa, członkowie zespołu przygotowali 100 atrap produktów z kodami kreskowymi (takie jak butelkę i opakowanie od jajek) i przynieśli je na prezentację. Po zeskanowaniu kodu kreskowego otrzymuje się odpowiedź.

Taka aplikacja pomoże uniknąć błędów przy segregowaniu odpadów. To rozwiązanie pozwala także na śledzenie miejskiej statystyki dotyczącej segregowania odpadów i sprawdzanie, o ile procentów udało się uratować planetę od zanieczyszczenia.

Drugie miejsce i nagrodę w wysokości 7 500 złotych członkowie jury przekazali zespołowi Checkers, który zaproponował rozszerzyć istniejącą już aplikację Smart City Poznań o rozdział o nazwie ,,Oddaj – nie wyrzucaj”.

Zgodnie z ich koncepcją ludzi należy zachęcić do tego, aby dawali drugie życie nie tylko ubraniom, ale także wszystkim innym rzeczom – lekarstwom, produktom spożywczym itp. Należy to robić w specjalnych punktach wymiany, do których mieszkańcy mogą przynosić to, czego sami nie potrzebują, ale co może się przydać innym. Ponadto, uczestnicy zaproponowali stworzenie chatbota do pomocy w segregowaniu odpadów. Mógłby on wskazywać prawidłowy pojemnik i podpowiadać, gdzie znajdują się punkty utylizacji określonych odpadów.

Trzecie miejsce i nagrodę w wysokości 5 000 złotych zdobył zespół WWSS. Jego członkowie zaproponowali naukę prawidłowej segregacji odpadów w formie wyszukiwarki. Jeśli się wpisze nazwę przedmiotu, dostanie się kilka pytań, które dotyczą ich charakterystyk. Po uzyskaniu odpowiedzi – wiadomo już, gdzie wyrzucać. Zespół wzbogacił także rozwiązanie o grę.

Przykładowo, użytkownicy otrzymują nazwę przedmiotu i powinni zadecydować, gdzie powinni wyrzucić te odpady, wykorzystując ikonkę odpowiedniego koloru pojemnika na śmieci. Prawidłowa odpowiedź odsyła ich do planu Poznania z wskazanymi miejscami utylizacji, takimi jak PSZOK itp. W ten sposób człowiek może nie tylko sprawdzić swoją wiedzę na ten temat, ale także uzupełnić jej braki.

Jesteśmy pod wrażeniem pomysłów zespołów oraz tego, w jak odpowiedzialny sposób podeszli do uczestnictwa w hackathonie. Maksymalnie zanurzyli się w tematyce, przeprowadzili mini-badania, wspaniale przygotowali się do prezentacji. Rzeczywiście w ciągu tych 24 godzin trzeba było zdążyć zrobić wiele, ale najważniejsze było zaprezentowanie takich idei, które nie tylko ładnie brzmią ze sceny, ale które można naprawdę wcielić w życie, i tym samym wpłynąć na sytuację z segregowaniem odpadów w mieście, – komentuje jeden z mentorów hackathonu Alexander Samarin, Frontend Developer.

Użyte w artykule zdjęcia: materiały prasowe M.Rój

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz