Aglomeracja

Nowe kamery miejskiego monitoringu

kamera monitoring miejski  Foto: lepszyPOZNAN.pl/ag

Zakończył się kolejny etap rozbudowy Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania. 14 nowych kamer zamontowano na ulicy Libelta oraz al. Niepodległości, a także w parkach Wieniawskiego i Chopina.

W ramach inwestycji zainstalowano 14 nowych kamer, w tym 9 obrotowych. Dwie obrotowe znajdują się na skrzyżowaniu ul. Libelta i al. Niepodległości, jedna – w parku Wieniawskiego przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego, dwie monitorują teren przed budynkiem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu od strony al. Niepodległości, a pozostałe zamontowano w parku Chopina, między ulicą Podgórną a Urzędem Miasta Poznania.

Obecnie w skład systemu wchodzi już 525 kamer – mówi Michał Lemański, zastępca dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMP. – To po Warszawie najwięcej w Polsce.

Z danych policyjnych wynika jednoznacznie, że tam, gdzie są zamontowane kamery, poziom bezpieczeństwa jest znacznie wyższy. Nic więc dziwnego, że wydział planuje już dalszą rozbudowę systemu.

Inwestycje w monitoring ograniczają przestępczość, stąd miasto będzie te działania kontynuować wszędzie tam, gdzie zdaniem policji, straży miejskiej czy rad osiedli jest niebezpiecznie – podsumowuje Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Łączny koszt realizacji całego zadania wraz z niezbędnymi nadzorami inwestorskimi i archeologicznym wyniósł 245 217,25 zł. Aktualnie trwa odbiór wybudowanego monitoringu.

W 2000 roku miasto wspólnie z policją podjęło inicjatywę zmierzającą do poprawy bezpieczeństwa publicznego, polegającą na budowie w mieście systemu monitoringu wizyjnego. Uznano, że zwiększy on szansę na wykrycie przestępstw i wykroczeń już w momencie ich popełnienia, będzie także doskonałym narzędziem prewencyjnym.

Jak dotąd obserwatorzy przekazali dyżurnym policji i straży miejskiej blisko 49 tys. zgłoszeń, najczęściej związanych z piciem alkoholu i skutkami jego nadużywania, z bójkami i pobiciami, dewastacją mienia, blokowaniem komunikacji miejskiej przez zaparkowane nieprawidłowo pojazdy i wiele innych.

Tylko w 2016 roku, w oparciu o informacje przekazane przez operatorów monitoringu miejskiego, policjanci zatrzymali 189 przestępców w tym 16 osób poszukiwanych listami gończymi, których operatorzy rozpoznali na monitorze.

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN.pl/ag

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz