POZnań

Nowa stacja Poznańskiego Roweru Miejskiego

Stacja ICHOT Poznański Rower miejski Foto: materiały prasoweDzisiaj zostanie uruchomiona pierwsza z dzięwięciu planowanych stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego. Jej lokalizacja nie jest przypadkowa – to miejsce przy otwieranej Bramie Poznania/ICHOT. Po zakończeniu projektu do dyspozycji użytkowników będzie 170 rowerów w 16 stacjach.

System Poznańskiego Roweru Miejskiego będzie się składał z 16 stacji ze 170 rowerami (do 29 kwietnia br. można było korzystać z 7 stacji z 80 rowerami). PRM zostanie zatem znacznie rozbudowany, w kilka tygodni przybędzie 9 nowych stacji. Jedna z nich, już dostępna, znajduje się przy Bramie Poznania. Montaż pozostałych ośmiu będzie przebiegał sukcesywnie, wykonawca ma czas na realizację zadania do 15 czerwca 2014r.

Wybór zaplanowanych lokalizacji został poprzedzony konsultacjami społecznymi, które odbyły się w lutym. Z prezentowanych wówczas miejsc wybrano następujące:

1. Ogrody – pętla tramwajowa (1. miejsce w konsultacjach),
2. Rynek Jeżycki (2. miejsce w konsultacjach),
3. ul. Matejki/ul. Szylinga (w zastępstwie Parku Wilsona – 3. miejsce w konsultacjach, gdzie nie uzyskano wymaganej zgody Miejskiego Konserwatora Zabytków). Lokalizacja
Matejki/Szylinga zajęła 11. miejsce w konsultacjach, ale znajduje się w pobliżu Parku Wilsona, co uzasadnia ten wybór),
4. ul. Słowiańska (4. miejsce w konsultacjach),
5. Rynek Wildecki (5. miejsce w konsultacjach),
6. ul. Bukowska/ul. Przybyszewskiego (w zastępstwie Rynku Bernardyńskiego – 6 miejsce w konsultacjach, gdzie nie uzyskano zgody właściciela gruntu do ustawienia stacji). Lokalizacja Bukowska/Przybyszewskiego zajęła 7. miejsce w konsultacjach, pierwsze poza pierwszą szóstką oraz w miejscu dobrze rozwiniętej infrastruktury dróg rowerowych – stąd wybór.

Dodatkowo powstaną trzy stacje w następujących lokalizacjach:
7. Jana III Sobieskiego – pętla tramwajowa (na podstawie założeń całościowej koncepcji rozwoju PRM)
8. kampus Morasko (na podstawie założeń całościowej koncepcji rozwoju PRM)
9. Ostrów Tumski – przy Bramie Poznania/ICHOT (lokalizacja wskazana przez Biuro Koordynacji Projektów Urzędu Miasta Poznania)

Wyniki zleconego przez Zarząd Transportu Miejskiego badania rynkowego w 2010 roku (pt. „Ocena planowanej inwestycji budowy bezobsługowej wypożyczalni rowerów na terenie kampusu UAM na Morasku”) wskazały na duże zapotrzebowanie wśród studentów UAM na miejskie rowery w rejonie kampusu Morasko oraz pętli przy os. Sobieskiego. Ankiety wypełniło łącznie 1500 studentów i pracowników wszystkich wydziałów mieszczących się na terenie kampusu.

Na pytanie, co skłoniłoby studentów do dojazdu rowerem na uczelnię najwięcej respondentów odpowiedziało, że uruchomienie stacji roweru miejskiego na terenie kampusu (54,2 proc.). Niemal 70 proc. odpowiedzi potwierdziło zasadność budowy stacji PRM na terenie kampusu Morasko oraz na pętli tramwajowej Jana III Sobieskiego. Stąd decyzja o lokalizacji dwóch stacji PRM w tych miejscach.

Pozostałe lokalizacje z przeprowadzonych w lutym 2014r. konsultacji zostaną wzięte pod uwagę w pierwszej kolejności przy planowaniu dalszej rozbudowy systemu PRM.

Rowery miejskie Foto: lepszyPOZNAN.pl / tab 10.1

1 komentarz

kliknij by dodać komentarz

  • na pewno ta akurat była najpotrzebnuejsza, urządasy dwoiły się i troiły żeby najjaśniejszt pan prezydent mógł mieć dodatkowe atuty przy otwieraniu opoznionego o dwa lata gniota, sa potrzebniejsze stacje ale prezecież wstęge trzeba przeciąc