POZnań

Nowa siedziba Domu Dziecka nr 2

Nowa siedziba Domu Dziecka nr 2  Foto: materiały prasowe / UMP

Nowoczesne jedno- i dwuosobowe pokoje, sala zabaw, miejsce do cichej nauki – to wszystko można znaleźć w nowej siedzibie Domu Dziecka nr 2. Na początku przyszłego roku zamieszka w niej 28 wychowanków.

Nowa siedziba Domu Dziecka nr 2 składa się z trzech nowoczesnych budynków – jednego administracyjnego i dwóch mieszkalnych. W każdym z tych ostatnich zamieszka maksymalnie po 14 wychowanków. Młodzi ludzie będą mieli do dyspozycji jedno-lub dwuosobowe pokoje. Będą też mogli korzystać z sali do wypoczynku, pomieszczenia telewizyjnego, pokoju zabaw i miejsca do cichej nauki.

Chcemy stworzyć dzieciom, które trafiają do naszej placówki, namiastkę domu – podkreśla Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. – Dlatego zależało nam, by warunki były jak najbardziej zbliżone do domowych: jedno- i dwuosobowe pokoje zapewniają prywatność, a wspólna jadalnia pozwala na integrację – jak w rodzinie.

W każdym z budynków mieszkalnych znajdzie się również kuchnia z jadalnią, pokój wychowawców, pokój gościnny oraz pomieszczenia gospodarcze. W budynku administracyjnym swoje pokoje będą mieli pedagog, psycholog i logopeda, a także zespół administrujący placówką. Wszystkie pomieszczenia są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Bardzo cieszę się, że nowe miejsce dla naszych wychowanków będzie właśnie tu, na Wildzie – mówi Wojciech Walczak, dyrektor Domu Dziecka nr 2. – Z niecierpliwością czekamy na przeprowadzkę.

Wychowankowie placówki zamieszkają w nowych budynkach na początku przyszłego roku – realizacja inwestycji wartej ok. 8 mln zł zakończyła się przed czasem.

Nowa siedziba Domu Dziecka nr 2 to nowoczesne i funkcjonalne budynki, utrzymane w najlepszym standardzie – podkreśla Justyna Litka, prezes PIM. – Udało się zakończyć tą inwestycję dwa miesiące przed zakładanym w harmonogramie terminem. Inwestycja na Wildzie to kolejny, po realizowanym przez nas Domu Młodzieży na Naramowicach, etap standaryzacji poznańskich placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Pierwszym etapem standaryzacji była siedziba Domu Młodzieży – inwestycję zrealizowano przez Poznańskie Inwestycje Miejskie w zeszłym roku na Naramowicach, przy ul. Sarmackiej i Aragońskiej. W czterech nowych budynkach, na których wybudowanie miasto przeznaczyło ponad 10 mln zł, schronienie znalazło 56 dzieci, dla których przygotowano 34 miejsca socjalizacyjne i 22 interwencyjne. Domy Młodzieży na Naramowicach prowadzi Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. Św. Wojciecha.

Na terenie Poznania działa 15 placówek opiekuńczo-wychowawczych. Miasto prowadzi trzy z nich: Centrum Wspierania Rodzin Swoboda, Dom Dziecka nr 2 przy ul. Pamiątkowej  oraz Dom Dziecka nr 3 przy ul. Suwalskiej 197. Sześć placówek działa na zlecenie Miasta (Dom Młodzieży im. Dominika Savio przy ul. Aragońskiej 6, Dom Młodzieży im. bł. Laury Vicuni przy ul. Aragońskiej 8, Dom  Młodzieży im. bł. Poznańskiej Piątki przy ul. Sarmackiej 109, Dom Młodzieży im. Michała Magone przy ul. Aragońskiej 6 , Dom Opiekuńczo – Wychowawczy dla Dziewcząt im. Bł. Marii Karłowskiej przy ul. Piątkowskiej 148 oraz Ochronka Jurek przy ul. Ochota 15), pozostałe 6 to placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

Od stycznia do końca czerwca 2019 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Poznania przebywało 220 dzieci, a 73 wychowanków mieszkało w nich poza Poznaniem. W tym samym okresie w poznańskich rodzinach zastępczych przebywało 540 dzieci, kolejne 179 mieszkało w rodzinach zastępczych na terenie powiatu poznańskiego. 

Zadaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych jest wspieranie rodziny. Zapewniają one doraźną całodobową opiekę na czas trwania sytuacji kryzysowej. Ich zadaniem jest też opieka i wychowanie dziecka do czasu jego powrotu do rodziny naturalnej lub umieszczenie go w rodzinie adopcyjnej bądź innej, bardziej odpowiedniej placówce.

Domy dziecka zapewniają wychowankom zaspokojenie ich potrzeb emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych. Realizują plan pomocy dziecku, przygotowany we współpracy z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym. Umożliwiają kontakty wychowanka z rodzicami i innymi osobami bliskimi – chyba że sąd postanowi inaczej. Zapewniają również dostęp do kształcenia dostosowanego do wieku i możliwości rozwojowych. Wychowankowie są objęci działaniami terapeutycznymi, mają dostęp do pomocy psychologiczno-pedagogicznej i opieki medycznej.

Użyte w artykule zdjęcia: materiały prasowe / UMP

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz