POZnań

NGOsy obsługiwane elektronicznie

Urząd Miasta Poznania  Foto: Radosław Maciejewski / FotoPortal miasta Poznania

Miasto Poznań wprowadza elektroniczny system obsługi dotacji. Według przedstawicieli Oddziału Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania ta zmiana w znacznym zakresie ma wyeliminować błędy w ofertach oraz uprościć procedury przy zlecaniu zadań publicznych. System rozpocznie działalność od najbliższej edycji otwartych konkursów ofert – tych na 2017 rok oraz tzw. małych grantów, których termin realizacji rozpoczyna się po 1 stycznia 2017 roku.

Wprowadzenie elektronicznego systemu obsługi dotacji Witkac.pl jest wyjściem naprzeciw zgłaszanym od lat oczekiwaniom poznańskich organizacji pozarządowych, którym rocznie udzielanych jest prawie tysiąc dotacji. Według planu na przyszły rok do rozdysponowania jest łącznie ok. 80 mln zł.

Dzięki niemu uzyskają one nie tylko generator ofert realizacji zadań publicznych, ale też papierowy obieg dokumentów w wielkiej mierze zastąpiony zostanie obiegiem elektronicznym.

W pierwszej kolejności – wprowadzony zostanie wymóg wygenerowania i złożenia oferty w wersji elektronicznej, poprzez platformę Witkac.pl. Wersja papierowa wymagana będzie tylko jako potwierdzenie złożenia oferty. Te dwa warunki spełnione łącznie będą oznaczać, że oferta została złożona w sposób prawidłowy.

Ponadto dużo łatwiejsza będzie sprawozdawczość. Sprawozdania będą generowane i składane elektronicznie, a system sam będzie wyłapywał większość błędów – zwłaszcza tych kalkulacyjnych. Ewentualnych korekt sprawozdań również będzie można dokonać elektronicznie.

Aby ułatwić korzystającym wejście w nowy system, Miasto Poznań przygotowało ofertę bezpłatnych szkoleń wdrożeniowych, na których przedstawiciele organizacji pozarządowych dowiedzą się jak założyć konto w systemie, jak złożyć ofertę i jak wygenerować sprawozdanie, a także otrzymają materiały szkoleniowe opisujące krok po kroku powyższe czynności.

Użyte w artykule zdjęcia: Radosław Maciejewski / FotoPortal miasta Poznania

Tagi:

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz