Aglomeracja

Muzyka dla niesłyszących

Warsztaty z Amadeusem  Foto: facebook.com/5zmyslow

Wyjątkowy muzyczny wieczór z udziałem osób niesłyszących rozpocznie się w Auli UAM, w środę 14 listopada o godz. 19.00. Muzycy podejmą próbę „pokazania muzyki”, ale bohaterami wieczoru będą osoby niesłyszące, współwykonujące jeden z utworów. Koncert podsumowuje dwumiesięczny projekt „5 zmysłów. Pauza”.

Warsztaty z Amadeusem Foto: facebook.com/5zmyslowJednym ze zjawisk dostarczających takich emocji jest bez wątpienia muzyka. Bogactwo przeżyć wynikających z jej słuchania, nierzadko wykraczające poza sferę estetyczną, jest darem dla tych, którzy mogą słuchać. Istnieje jednak wiele zjawisk związanych z muzyką, które w pewien sposób pozwalają zbliżyć się do tej dziedziny sztuki. Zgodnie z tym przekonaniem projekt “5 zmysłów. Pauza” adresowany jest do osób niesłyszących, które jednak mogą zapoznać się z wybranymi aspektami kultury muzycznej i wziąć udział w szeregu wydarzeń związanych z poznawaniem muzyki w sposób dostosowany do ich potrzeb i możliwości.

„5 zmysłów. Pauza” to muzyczny projekt kulturalno-edukacyjny, w ramach którego organizowane były wydarzenia dla dzieci i dorosłych, osób niesłyszących, m.in. warsztaty instrumentalne, wokalne, gry na instrumentach etnicznych, warsztaty języka migowego. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z powodu niepełnosprawności, aktywizacja środowiska osób z dysfunkcją słuchu i promowanie postaw zaangażowanego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

W środę na scenie Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pojawi się Orkiestra Kameralna Polskiego Radia “Amadeus” pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. Muzycy podejmą próbę „pokazania muzyki”, ale bohaterami wieczoru będą osoby niesłyszące, współwykonujące jeden z utworów muzycznych. To pierwsze w Polsce wydarzenie tego typu, efekt wspólnych warsztatów prowadzonych przez Orkiestrę “Amadeus”. Niespodzianką wieczoru będzie również występ ukraińskiej artystki Tetiany Galitsyna, która przez piaskowe animacje będzie interpretowała muzykę wykonywaną przez Orkiestrę.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz