K U L T U R A

Miasto jak się patrzy! Poznań na starych mapach

Poznań z lotu ptaka - Stary Rynek [widok z zamku na Wzgórzu Przemysła]  Foto:

O obliczu miasta decyduje jego przestrzeń publiczna. Nieprzypadkowo określenie „miasto” wiąże się ze słowem „miejsce”. Oznacza bowiem przestrzeń tworzącą ramy do życia mieszkańców. A jaki był przepis na miasto idealne? Gdzie poszukiwały go wcześniejsze pokolenia? Kluczem do odpowiedzi na te pytania jest dziedzictwo urbanistyczne i architektoniczne Poznania. A jak kształtowało się nasze miast, próbuje odpowiedzieć cykl wydarzeń w Bramie Poznania, ciekawie zapowiada się m.in wystawa starych map i planów Poznania.

Wystawa „Miasto jak się patrzy” to opowieść o przeobrażeniach jakim w ciągu wieków ulegał układ przestrzenny Poznania oraz czynnikach wpływających na kształt tego procesu.  Zaprezentowane zostaną historyczne panoramy i plany miasta, które posłużą za tło dla rozważań o potrzebach i dążeniach przyświecających budowniczym Poznania sprzed wieków, a także wpływie ówczesnych decyzji architektonicznych i urbanistycznych na dzisiejsze oblicze miasta.

Wystawa ukazuje proces, za pośrednictwem którego idea miasta – właściwy dla danej epoki zespół wzorców i koncepcji przestrzennych – zostaje wcielona w życie, tworząc strukturę o niepowtarzalnym charakterze, wynikającym z lokalnych uwarunkowań geograficznych, historycznych i kulturowych.

Poznań, jak każde miasto z bogatą przeszłością, daje się odczytywać poprzez uniwersalne kody i symbole zawarte w jego przestrzeni. Wystawa umożliwia ich odszukanie i nazwanie. Opowiada również o narzędziach i metodach, za pomocą których proces kształtowania otoczenia może wpływać nie tylko na warunki życia, lecz również na tożsamość mieszkańców miasta.

W ramach wystawy „Miasto jak się patrzy” organizowany jest specjalny program oprowadzań kuratorskich z elementami animacji adresowany do rodzin z dziećmi, a także cykl wydarzeń towarzyszących, których tematyka koncentruje się wokół historycznych wizji miasta idealnego i sposobów przedstawiania przestrzeni miejskiej w przeszłości.

W 2018 roku przypada 10-lecie uznania historycznego zespołu miejskiego Poznania za pomnik historii. Decyzja ta potwierdziła wyjątkową wartość historyczno-kulturową obszaru, którego położenie pokrywa się z przebiegiem miejskiego szlaku turystycznego – Traktu Królewsko- Cesarskiego. Wystawa „Miasto jak się patrzy” stanowi pierwsze z cyklu wydarzeń organizowanych w Bramie Poznania, związanych z upamiętnieniem jubileuszu ważnego dla dziedzictwa kulturowego miasta.

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE WYSTAWIE MIASTO JAK SIĘ PATRZY [14.01.2018 – 25.03.2018]

13.01.2018, sobota, godzina 16:00 – Wernisaż wystawy Miasto jak się patrzy
21.01.2018 (niedziela), godz. 11:00 – Oprowadzanie i animacje dla rodzin dziećmi
27.01.2018 (sobota), godz. 16:00 – Miasto idealne – utopia czy plan realizacyjny?
Pomiędzy twierdzą, klasztorem, miastem-ogrodem a więzieniem. – wykład dr inż. arch. Ernestyny Szpakowskiej-Lorenc (Politechnika Krakowska)
10.02.2018 (sobota) , godz. 16:00 – Oprowadzanie kuratorskie
18.02.2018 (niedziela), godz. 11:00 – Oprowadzanie i animacje dla rodzin dziećmi 10.03.2018 (sobota), godz. 16:00 – oprowadzanie kuratorskie
17.03.2018 (sobota), godz. 16:00 – Wykład towarzyszący wystawie – szczegóły wkrótce!

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny

Użyte w artykule zdjęcia: Tomasz Dworek

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz