DLA STUDENTA

Maciej Żukowski ponownie rektorem UEP

Prof. dr. hab. Maciej Żukowski został ponownie wybrany rektorem poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Podczas głosowania Kolegium Elektorów uzyskał on ponad 80% poparcia.

Prof. Żukowski jest absolwentem uczelni, której został rektorem na kolejną kadencję. Ukończył studia magisterskie na kierunku ekonomika i organizacja handlu zagranicznego. Doktoryzował się na UEP (wówczas Akademii Ekonomicznej) w 1991 roku. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1998 roku. Tytuł profesora nauk ekonomicznych otrzymał w 2007 roku.

Odbył staże naukowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu (1988), w London School of Economics (1990) i na Uniwersytecie w Bremie (1994–1996). W latach 2004–2005 był członkiem Rady Społecznej przy Prezesie Rady Ministrów. Został również członkiem Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. W 2011 r. objął stanowisko przewodniczącego Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego.

W latach 2008–2016 pełnił funkcję prorektora UEP do spraw nauki i współpracy z zagranicą. 1 kwietnia 2016 r. został wybrany na rektora UEP na kadencję 2016–2020.

Specjalizuje się w tematyce ekonomii, polityki społecznej, integracji europejskiej, ekonomicznej teorii polityki społecznej, zabezpieczeń społecznych, w tym zwłaszcza emerytalnych w Polsce i w innych państwach europejskich, rynku pracy oraz migracji zagranicznych. Jest autorem i współautorem wielu publikacji w tym zakresie.

Użyte w artykule zdjęcia: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz