Luboń

Lubońskie ulice po dekomunizacji

Ulica 22 lipca w Luboniu Foto: Google Street View

Z map polskich miast znikają powoli ulice i place, którym patronowali działacze komunistyczni, bądź ich nazwy odnosiły się do wydarzeń związanych z ustrojem komunistycznym. To efekt przyjęcia tzw. ustawy dekomunizacyjnej. Nie wszystkim jednak wprowadzane zmiany się podobają i wcale nie chodzi o tęsknotę za ustrojem słusznie minionym.

Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744) została przyjęta w kwietniu 2016 roku. To właśnie zgodnie z nią samorządy są zobowiązane do stosownych zmian.

Tak jest również m. in. w Luboniu, gdzie zgodnie z przyjętymi przez Radę Miasta Lubonia patronów zmieni 14 ulic.

Mieszkańcy mieli wpływ na wybór nowych nazw – wyjaśnia Małgorzata Machalska, Burmistrz Lubonia – mogli zgłaszać własne propozycje, które były omawiane na komisji komunalnej, następnie, Radni przedstawili dwie nazwy dla każdej ulicy.

Podczas organizowanych konsultacji mieszkańcy Lubonia mogli wybrać jedną z nich lub zgłosić swoją. To właśnie głosy mieszkańców zadecydowały o wyborze nowych nazw ulic. Oto jakie zmiany zostaną wprowadzone:

 • 22 Lipca zmieniła nazwę na Wisławy Szymborskiej
 • Mariana Buczka zmieniła nazwę na Karola Buczka
 • Faustamana, zmieniła nazwę na Wacława Faustmanna
 • Małgorzaty Fornalskiej zmieniła nazwę na Chabrową
 • Władysława Hibnera zmieniła nazwę na Adama Asnyka
 • Kozińskiego zmieniła nazwę na Stefana Batorego
 • Kurowskiego zmieniła nazwę na Apolinarego Kurowskiego
 • Lemańskiego zmieniła nazwę na Jana Lemańskiego
 • Jana Mazurka zmieniła nazwę na Władysława Reymonta
 • Migalli zmieniła nazwę na Uroczą
 • Jana Panka zmieniła nazwę na Wysoką
 • Henryka Rutkowskiego zmieniła nazwę na Wandy Rutkiewicz
 • Władysława Skóry zmieniła nazwę na Cypriana Kamila Norwida
 • Walki Młodych zmieniła nazwę na Platanową

Mieszkańcy nie muszą w związku z tymi zmianami wymieniać flepów*. Należy natomiast zgłosić zmiany w Urzędzie Skarbowym składając np. zeznanie podatkowe, u dostawców mediów oraz w banku. Przedsiębiorcy muszą złożyć wniosek o zmianę wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miasta.

Urząd Miasta zgłosił też wprowadzane zmiany do takich instytucji jak Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, Stacja Pogotowia Ratunkowego, Starostwo Powiatowe, Urząd Skarbowy, Urząd Statystyczny, Sąd Rejonowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Urzędy Pocztowe, przychodnie lekarskie, szkoły, przedszkola, przedsiębiorstwo wodociągowe AQUANET, PGNiG SA, spółki gminne, jednostki organizacyjne Miasta Luboń.

Niestety, w przepisach brak jest podstaw by gmina mogła rekompensować koszty mieszkańców danych ulic, którzy poniosą wydatki związane ze zmianą pieczątek osobistych lub firmowych, wizytówek, a także ewentualnych szyldów, banerów reklamowych i reklam – podkreśla Małgorzata Machalska.

O dekomunizacji ulicy Chwiałkowskiego w Poznaniu i wątpliwościach z nią związanych piszemy tutaj.

*flepy – to w gwarze poznańskiej dokumenty

Użyte w artykule zdjęcia: http://fotopoznan.blogspot.com, Google Street View

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz