Luboń

Lubońskie inwestycje

ul. Wschodnia w Luboniu  Foto: Google Street View

Zimą śpią być może  niedźwiedzie, ale nie drogowcy. Dowodem na to są z pewnością realizacje inwestycji drogowych w Luboniu. Powstają, lub wkrótce zaczną powstawać nie tylko drogi, ale również ścieżki rowerowe i chodniki.

Niewątpliwym sukcesem jest podpisanie umowy na realizację budowy ulicy Wschodniej – informują przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Luboń – już w niedalekiej przyszłości, Mieszkańcy Nowego Centrum Lubonia będą mogli korzystać z długo wyczekiwanej drogi.

Wcześniej oczywiście rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót budowlanych. Firma, która złożyła najlepszą ofertę wybuduje ul. Wschodniej wraz z odwodnieniem oraz odcinek kanalizacji sanitarnej.

To nie jedyne inwestycje w Luboniu. Rozpoczęto już budowę ścieżki pieszo-rowerowej wokół Stawu Edy po jego lubońskiej stronie. Niestety niekorzystne warunki atmosferyczne spowodowały przerwanie prac. Zostaną one wznowione, gdy tylko będzie to możliwe. Zakończenie prac zaplanowane jest najpóźniej 15 kwietnia.

Po licznych wnioskach mieszkańców rozpoczęto także prace projektowe nad budową chodników przy ulicach Jesiennej i Wiosennej. Zakończono już natomiast prace projektowe i uzyskano zezwolenie na wykonanie robót budowlanych związanych z budową ul. Źródlanej.

Rozpoczęto także prace związane z przebudową ulicy Żabikowskiej, na odcinku od ul. Buczka do ul. Jana III Sobieskiego – dodają lubońscy urzędnicy.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz