Aglomeracja

List Otwarty – w obronie zwierząt

Pies ze schroniska czekający na dom  Foto: Wojciech Radomski (1)

Pies ze schroniska czekający na dom Foto: Wojciech Radomski (1)Przedstawiciele organizacji pro zwierzęcych złożyli na ręce Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka list otwarty w sprawie planów przeniesienia poznańskiego schroniska dla zwierząt do Skałowa koło Kostrzyna Wielkopolskiego. Podpisało go sześciu prezesów poznańskich fundacji działających na rzecz zwierząt.

Szanowny P. Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania
Szanowni P. Radni Miasta Poznania

Szanowni Państwo,

W związku z informacją z dnia 12 stycznia 2015 roku, która ukazała się na łamach „Gazety Wyborczej” (artykuł Piotra Bojarskiego, zatytułowany „Mieszkańcy Kobylepola chcą schroniska dla zwierząt. W Skałowie”) odnośnie planów przyłączenia aglomeracji poznańskiej do Związku Gmin budujących Schronisko Dla Zwierząt w Skałowie, my, przedstawiciele poznańskich organizacji pro zwierzęcych zgłaszamy zdecydowany sprzeciw.

Zarówno nowe schronisko w Skałowie, jak i planowane schronisko poznańskie, miały być nowoczesnymi obiektami – wzorcowymi placówkami, nie tylko dbającymi o dobrostan zwierząt, ale także realizującymi działania edukacyjne i prowadzącymi działalność komercyjną na rzecz lokalnych społeczności (m.in. zgodnie z planem, w poznańskim schronisku miało się znaleźć całodobowe pogotowie dla zwierząt).

Połączenie obu placówek, a tym samym zlokalizowanie schroniska obsługującego aglomerację poznańską w Skałowie pod Kostrzynem, całkowicie przekreśli te ambitne plany, m.in. z następujących powodów:

1. Zbyt duży rozmiar schroniska
Zgodnie z europejskimi standardami, liczba przebywających w placówce zwierząt powinna być jak najmniejsza. W samym Poznaniu przebywa obecnie około 200 psów, co w połączeniu z planowanymi 300- 400 psami w Skałowie, daje ok. 500-600 psów. Należy jeszcze doliczyć kilkaset kotów i innych małych zwierząt, które trafią do schroniska. Codzienny napływ zwierząt z gmin i aglomeracji poznańskiej będzie bardzo duży, część z tych zwierząt trafi do schroniska chora lub poraniona, pozostałe będą wymagały 14-dniowej kwarantanny w izolatkach.

W tak dużym schronisku nie ma mowy ani o przygotowywaniu zwierząt do skutecznych adopcji, ani też o prawidłowej pracy wolontariatu, wzrasta natomiast ryzyko rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, rośnie śmiertelność zwierząt (przede wszystkim wśród szczeniąt), a także odsetek zwierząt nieadopcyjnych.

Im większe schronisko, tym większe problemy z jego zarządzaniem i kontrolą, a jednocześnie niższy poziom opieki nad zwierzętami. Z tego też względu w Europie buduje się coraz mniejsze schroniska (na maksymalnie 200-300 zwierząt), które potrafią prężnie działać i dodatkowymi usługami komercyjnymi zarabiać na swoje utrzymanie.

W wyniku dołączenia Poznania do Związku Gmin budujących Schronisko Dla Zwierząt w Skałowie powstanie placówka obsługująca aż 11 gmin i aglomerację miejską, pod której opieką będzie się znajdowało około pół tysiąca zwierząt (!).

Ta z założenia „wzorcowa placówka”, w krótkim czasie stanie się dla władz samorządowych oraz lokalnych społeczności, przysłowiową „kulą u nogi” o wątpliwej reputacji. Dowodzą tego liczne przykłady schronisk przeznaczonych dla tak dużej liczby zwierząt.

2. Znaczna odległość schroniska od Poznania
Teren, na którym powstaje schronisko dla zwierząt w Skałowie jest oddalony od centrum Poznania o ponad 20 km. Miejsce to nie posiada żadnego połączenia komunikacją publiczną z Poznaniem. Jego lokalizacja uniemożliwi regularny dojazd wolontariuszy, którymi najczęściej są studenci oraz uczniowie szkół średnich, czyli osoby nieposiadające własnych środków transportu. To z kolei będzie skutkowało bardzo ograniczoną socjalizacją zwierząt znajdujących się pod opieką schroniska.

Odległość ta utrudni także pracę poznańskiej Straży Miejskiej – wydłuży czas przewozu zwierząt odłowionych lub odebranych w ramach interwencji prowadzonych na terenie Poznania i jednocześnie znacznie podniesie koszty ich transportu do schroniska.

Oddalenie schroniska od Poznania o ponad 20 km uniemożliwi szybkie udzielanie pomocy psom i kotom – częstym ofiarom wypadków komunikacyjnych, które Straż Miejska transportuje do gabinetu weterynaryjnego znajdującego się na terenie schroniska dla zwierząt. W sytuacjach zagrożenia życia zwierząt, wydłużony transport do weterynarza, może często oznaczać odebranie im szans na przeżycie.

Zlokalizowanie schroniska w Skałowie praktycznie uniemożliwi jego pracownikom zaangażowanie się w ratowanie zwierząt poprzez udział w interwencjach, które będą przeprowadzane na terenie aglomeracji poznańskiej. Ponadto, tak znaczne oddalenie schroniska od Poznania utrudni realizację planu prowadzenia działań edukacyjnych oraz promowania idei adopcji zwierząt wśród mieszkańców aglomeracji poznańskiej.

Jesteśmy głęboko przekonani, że przeniesienie poznańskiego schroniska dla zwierząt do Skałowa pod Kostrzynem, spowoduje liczne negatywne konsekwencje i stworzy wiele problemów, z którymi trzeba się będzie zmagać w perspektywie wielu lat.

Zważywszy na wszystkie powyższe argumenty, bardzo prosimy o ponowne przeanalizowanie tematu, zarówno pod kątem dobrostanu zwierząt, jak i oczekiwań mieszkańców Poznania związanych z nową placówką.

Z wyrazami szacunku

Fundacja Agapeanimali
Fundacja dla Zwierząt Animalia
Fundacja dla Zwierząt “Koci Pazur”
Fundacja Głosem Zwierząt
Fundacja Ochrony Zwierząt Animal Security
Fundacja „Zwierzęta i my”

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz