BizNews

Linia kolejowa Warszawa – Poznań gotowa

WYremontowany szlak Poznań - Warszawa  Foto: materiały prasowe / Torpol

Ostatniego dnia sierpnia zgodnie z terminem określonym w umowie z PKP PLK S.A., zakończone zostały prace związane z odbiorem końcowym, realizowanej przez Torpol S.A. modernizacji linii kolejowej Warszawa – Poznań w obszarze LCS Konin – odcinek Barłogi – Swarzędz, w ramach projektu pn. “Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz realizowanego w ramach unijnego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF). Jest to jedna
z największych wielobranżowych modernizacji liniowych linii kolejowej o wartości przekraczającej 1 mld zł brutto.

Dzięki bardzo dobrej współpracy i olbrzymiemu zaangażowaniu wszystkich uczestników, tego skomplikowanego wielobranżowego procesu budowlanego – Zamawiającego (PKP PLK S.A), Inżyniera Projektu (BBF) oraz Wykonawcy możemy się dzisiaj cieszyć z terminowego zakończenia prac budowlanych we wszystkich branżach na tak dużym projekcie, który jest bardzo ważnym elementem programu Krajowego Programu Kolejowego (KPK). Przyczynia się on do poprawy bardzo istotnego połączenia na linii Warszawa- Poznań. Efekty inwestycji będą odczuwalne przede wszystkim dla pasażerów – podniesie się komfort podróży oraz skróci jej czas – podkreśla Grzegorz Grabowski, prezes Zarządu Torpol S.A.

Dzięki inwestycji zwiększono przepustowość linii Warszawa – Poznań, tym samym pociągi pasażerskie mają możliwość jazdy z maksymalną prędkością 160 km/h, a towarowe 120 km/h. Po przebudowie perony na stacjach w Podstolicach, Koninie i Kole spełniają nowoczesne standardy podróży, m.in. wyposażone są we wiaty, ławki oraz jasne oświetlenie, a wyższe platformy oraz czytelne oznakowanie i systemy informacji wizualnej i głosowej ułatwiają pasażerom korzystanie z pociągów. Nowo wybudowane Lokalne Centrum Sterowania w Koninie (LCS Konin) oraz 7 lokalnych nastawniami stanowi najrozleglejszy tego typu obiekt w kraju, który steruje 118 km odcinkiem linii oraz 51 przejazdami kolejowo-drogowymi. LCS Konin oraz nastawnie zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt sterowania ruchem i innowacyjne rozwiązania techniczne.

Dzięki pełnej zaangażowania pracy, wiedzy eksperckiej i olbrzymiemu doświadczeniu naszych pracowników, realizacja tego projektu przebiegła niezwykle sprawnie, a Torpol potwierdził swoją bardzo mocną pozycję na niezwykle wymagającym obecnie rynku infrastruktury kolejowej. Bardzo istotne znaczenie w tej realizacji miały również firmy podwykonawcze, które w sposób sprawny i z oczekiwaną jakością realizowały zlecone im zadania. Realizacja tego kontraktu to kolejne potwierdzenie rozległych kompetencji Grupy Kapitałowej Torpol w realizacji dużych, złożonych inwestycji infrastrukturalnych. Przypomnę, że czas trwania kontraktu wynosił 41 miesięcy, a jego realizacja wymagała zaangażowania okresowo nawet ok. 1 000 pracowników oraz pracy pełnego zestawu maszyn specjalistycznych takich jak podbijarki, oczyszczarki pociągi sieciowe, którymi firma dysponuje – mówi Grzegorz Grabowski, prezes Torpol S.A.

Na potrzeby modernizacji dwutorowej linii kolejowej wymieniono 149 km pojedynczego toru oraz ponad 300 km sieci trakcyjnej. Wzdłuż całego modernizowanego odcinka linii zabudowano pełną, szkieletową sieć światłowodową oraz miedzianą, a także systemy transmisyjne, łączności technologicznej, radiołączności kolejowej i systemów bezpieczeństwa, monitoringu i informacji podróżnych oraz kamer na przejazdach. Zmodernizowano również 83 obiekty inżynieryjne, w tym m.in. 8 mostów kolejowych, 65 przepustów, 3 przejścia pod torami oraz 7 wiaduktów. Na szczególną uwagę zasługują obiekty mostowe zlokalizowane na Kanale Grójeckim i Kanale Warta – Gopło.

Na 40 metrowym moście na Kanale Grójeckim wymieniono ważącą 160 ton stalową kratownicę, natomiast 25 metrowy most na Kanale Warta – Gopło zyskał nową, żelbetowo-stalową konstrukcję. Na obu obiektach ułożono również nowe tory i zamontowano sieć trakcyjną. Dzięki przeprowadzonej modernizacji, oba obiekty spełniają normę prowadzenia ruchu z prędkością do 160 km/h. W ramach poprawy oddziaływania linii kolejowej na środowisko zabudowano łącznie 27 tys. m2 ekranów akustycznych.

Użyte w artykule zdjęcia: materiały prasowe / Torpol

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz