Antoninek

Konsultacje w Antoninku

Rejon ulic Zbyłowita i Leszka  Foto: Google Maps

Jaka będzie przyszłość części Antoninka położona między ulicami Leszka a Zbyłowita? Odpowiedź na to pytanie przynieść mogą konsultacje, których pierwszy etap odbędzie się na początku listopada.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektu planu oraz zebranie sugestii dotyczącego tego obszaru, odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 87, przy ul. Leszka 42 w Poznaniu w poniedziałek, 9 listopada o godzinie 17:00 – informuje Miejska Pracownia Urbanistyczna.

Konsultacje dotyczące sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zorganizowano po złożeniu wniosku 70 mieszkańców osiedla Antoninek. Chodzi o ochronę jednorodności zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w tym miejscu. Kilka miesięcy temu mowa była o wybudowaniu w pobliżu skrzyżowania ulic Światopełka i Leszka kolejnego sklepu spożywczego.

W uzasadnieniu uchwały możemy przeczytać, że sporządzenie i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulic Zbyłowita i Leszka pozwoli na ochronę terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przed zwiększaniem intensywności zabudowy.

Tym samym uniemożliwi się wprowadzania funkcji kolidujących, wypełnienie fragmentu luki planistycznej między innymi opracowywanymi i już obowiązującymi planami, zdefiniowanie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego na danym terenie czy w końcu na realizację kierunków polityki przestrzennej zapisanej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 2014 roku – czytamy w uzasadnieniu.

Prezydent Miasta Poznania stwierdził, że planowany sposób zagospodarowania terenu objętego uchwałą zgodny jest z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, według którego przedmiotowy obszar określono symbolem MN, oznaczającym teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie: wolno stojącej, bliźniaczej, szeregowej.

Uzupełniający kierunek stanowi zabudowa usługowa towarzysząca zabudowie mieszkaniowej, zieleń (np.: parki, skwery), tereny sportu i rekreacji, tereny komunikacji i infrastruktury technicznej – informuje Urząd Miasta Poznania.

Pierwsze konsultacje odbędą się w Szkole Podstawowej Nr 87, przy ul. Leszka 42 w Poznaniu w poniedziałek, 9 listopada o godzinie 17:00.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz