Czerwonak

Konsultacje dekomuniacyjne w Czerwonaku

os. 40-lecia PRL w Czerwonaku  Foto: Google Street View

Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej obowiązuje od wrześnie ubiegłego roku. Zgodnie z nią z przestrzeni powinny zniknąć m. in. wszystkie nazwy, które odwołują się do czasów słusznie minionych. W tej właśnie sprawie odbędą się konsultacje z mieszkańcami Gminy Czerwonak.

To właśnie na terenie tej gminy jest osiedle 40-lecia PRL w Czerwonaku, czy ulica Karola Świerczewskiego w Bolechowie-Osiedlu. Nazwy te mają się zmienić.

Choć ustawa ta nie obliguje wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do konsultowania nowych nazw poszczególnych osiedli oraz ulic z ich mieszkańcami, to celem Wójta Gminy Czerwonak, tak jak i w każdym innym istotnym dla życia mieszkańców przypadku, jest chęć daleko idącej współpracy z lokalnymi społecznościami – podkreślają przedstawiciele Gminy.

Konsultacje, które będą miały formę głosowania odbędą się w niedzielę 23 kwietnia w godzinach od 9:00 do 19:00.

Po wstępnych konsultacji przeprowadzonych z Zarządem Osiedla 40-lecia PRL oraz Radą Sołecką Bolechowo-Osiedle zgłoszono propozycje zmiany osiedla 40-lecia PRL na osiedle Klonowe, Pod Lasem, Powstania Wielkopolskiego czy osiedle Przylesie

Ulica Karola Świerczewskiego może zostać przemianowana na ulicę Cypriana Kamila Norwida, Elizy Orzeszkowej, Henryka Sienkiewicza bądź ulicę Tadeusza Szułdrzyńskiego.

Jednocześnie informujemy, że ustawa dekomunizacyjna nie wymaga od mieszkańców zmian dokumentów, nawet jeśli nazwy ulic ulegną zmianie – podkreślają urzędnicy – zgodnie z prawem, dokumentów będzie można używać tak długo, aż utracą ważność.

Konsultacje dla mieszkańców os. 40-lecia PRL, ul. Słonecznej oraz ul. Gdyńskiej nr 122, 124, 126, którzy w dniu konsultacji będą mieli ukończone 18 lat odbędą się w Klubie Słoneczko (ul. Słoneczna 3 w Czerwonaku).

Mieszkańcy sołectwa Bolechowo-Osiedle głosować będą mogli w Szkole Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego 6 w Bolechowie-Osiedlu.

O wszelkich zmianach nazw wszystkich operatorów jak ENEA, Aquanet, PGNiG, telekomunikacja, operatorzy sieci telekomunikacyjnych, służby ratownicze, urzędy skarbowe, Starostwo Powiatowe, GUS, US, Pocztę Polską, KRUS, itp. powiadamiać będzie Wójt Gminy Czerwonak.

Użyte w artykule zdjęcia: Google Street View

1 komentarz

kliknij by dodać komentarz


  • Zmiana nazwy ulicy raczej już nastąpiła, bo konsultacje wyłoniły nową nazwę. Kiedy wchodzi w życie?