Komorniki

Komorniki bliżej Poznania

Komorniki integracja  Foto: ZTM

Od 1 października 2013 r. wszystkie linie autobusowe na terenie gminy Komorniki obsługiwane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki sp. z o.o. będą włączone do systemu transportu zbiorowego Miasta Poznania. Integracja dotyczy linii numer: 701, 702, 703, 710 i 716 oraz miejskiej linii nr 77.

Dla pasażera oznacza to, że z powyższych linii będzie można korzystać na podstawie jednej taryfy biletowej. Miejscowości Komorniki, Plewiska i Wiry znajdować się będą w strefie taryfowej B, miejscowości Chomęcice, Głuchowo, Gołuski, Konarzewo, Rosnowo, Rosnówko, Szreniawa, Walerianowo – w strefie taryfowej C, natomiast cały Poznań – w strefie A. Na przejazdy pomiędzy np. Komornikami lub Plewiskami a Poznaniem niezbędny będzie bilet obowiązujący w strefach A+B, a na przejazdy pomiędzy np. Głuchowem lub Konarzewem a Poznaniem – bilet na strefy A+B+C (bilety okresowe oraz bilety jednorazowe jednoprzejazdowe). Pasażerowie podróżujący na trasach pomiędzy strefami taryfowymi B i C, z pominięciem Poznania, powinni posiadać bilety ważne w strefach B+C, natomiast przy przejazdach wyłącznie na terenie jednej strefy taryfowej wystarczy posiadanie biletu tylko na tę strefę – strefę B dla przejazdów np. pomiędzy Komornikami a Plewiskami oraz strefę C dla przejazdów np. pomiędzy Konarzewem a Chomęcicami. Komorniki-integracja

Komorniki integracja Foto: ZTM

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz