POZnań

Kolejne zmiany w Centrum

NEONS - Plac Wolności- 16.09.2022  Foto: lepszyPOZNAN.pl/Ewelina Jaśkowiak

Południowa nitka jezdni placu Wolności, którą poprowadzona jest trasa tramwajowa, zostanie gruntownie przebudowana w ramach Programu Centrum. Pierwsze prace rozpoczną sięw poniedziałek, 5 grudnia. Po przebudowie będą tu rosły dwa szpalery drzew, przesunięte zostanie torowisko tramwajowe, a przestrzeń dla pieszych i rowerzystów pokryje kamienna nawierzchnia.

Przebudowany zostanie cały odcinek, którym biegnie torowisko tramwajowe, tzn. od Al. Marcinkowskiego do ul. 27 Grudnia. W poniedziałek, 5 grudnia, wykonawca inwestycji przejmie plac budowy i będzie montował ogrodzenie budowlane. W pierwszej kolejności wygrodzi torowisko tramwajowe. W kolejnych etapach wygradzane będą także chodniki – podczas prac dostępne będą ciągi piesze, trasy będą się jednak zmieniać w zależności od postępów budowy. Zachowany zostanie także dojazd do posesji przy pl. Wolności. Należy zachować ostrożność i kierować się wyznaczonymi ścieżkami.

Najpierw realizowane będą prace rozbiórkowe, w ramach których zdemontowane zostanie stare torowisko tramwajowe, a następnie zacznie się przebudowa sieci uzbrojenia podziemnego. Docelowo nowe torowisko będzie przesunięte na północ w stosunku do obecnego – w stronę płyty placu. W miejscu, gdzie obecnie przebiegają tory, powstanie droga rowerowa o szerokości 2,5 m oraz jeden z dwóch szpalerów drzew. Zmieni się również położenie przystanku, który obecnie jest na wysokości Arkadii. Zostanie on przesunięty na ul. 27 Grudnia, mniej więcej na wysokość Teatru Polskiego. 

Dzięki rozpoczynającym się pracom południowa strona pl. Wolności znacząco się zmieni. Prace obejmują kompleksową przebudowę nie tylko torowiska, a całej ulicy. Na południe od szyn, wzdłuż kamienic, planowana jest przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Torowiska, chodniki i drogi rowerowe pokryje kostka kamienna. Wyjątkiem będą miejsca połączeń z istniejącą nawierzchnią, gdzie zachowana zostanie spójność. Chodnik przylegający bezpośrednio do pl. Wolności nie zmieni się, jedynie przy skrzyżowaniu z Al. Marcinkowskiego i przy budynku Arkadii nawiąże do sąsiedniej nawierzchni.

Bardzo ważnym aspektem inwestycji jest wprowadzenie zieleni, której brakuje na tym odcinku pl. Wolności. Wzdłuż południowej strony torowiska, od Al. Marcinkowskiego do ul. Ratajczaka, posadzone zostaną dwa szpalery 30 drzew.  Ponadto na narożniku pl. Wolności i Al. Marcinkowskiego przewidziane jest kolejne drzewo, które nawiązywać będzie do tego rosnącego po drugiej stronie placu.

Przebudowa infrastruktury podziemnej obejmuje sieci: gazowe, ciepłownicze, elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej oraz teletechnicznej. W planach jest także modernizacja oświetlenia ulicznego i montaż monitoringu miejskiego. Całość zwieńczy mała architektura.

Poza przebudową południowej strony pl. Wolności, częścią tego zakresu Programu Centrum jest także cała ul. 27 Grudnia, ul. Ratajczaka do ul. Św. Marcin, ul. Kantaka i ul. Gwarna. Ponadto w ramach zadania realizowana jest przebudowa trasy tramwajowej w ul. Fredry i ul. Mielżyńskiego oraz wymiana infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Mielżyńskiego.

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN.pl/Ewelina Jaśkowiak

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz