K U L T U R A

Kino, kawiarnia i spacer… – przechadzka po Mostowej

Murale na Mostowej - ulica Krokodyli (2)  Foto: materiały prasowe MZD

“Przechadzka po Mostowej” odbędzie się w niedzielę, 19 września. Podczas spaceru poznamy historię i tajemnice wielu interesujących miejsc. Nie tylko zwiedzimy zabytkowe kamienice, dawny dom starców, Muzea znajdujące się przy Mostowej, przemysłowy kompleks Pecowin oraz Instytut Zachodni,podziemne archiwa. Jednym z przystanków będzie także wystawa fotografii „Garbary dawniej i dziś”.

Na zakończenie przechadzki przygotowano pokaz pt. „Pyrlandzka Noc Grozy” w wykonaniu Muzeum Pyry. Wszyscy uczestnicy zostaną poczęstowani słodkimi łakociami.

W Poznaniu proces rewitalizacji ujęty w ramy programowe, zapoczątkowany został w roku 2005, gdy władze Poznania przystąpiły do opracowania i wdrożenia Miejskiego Programu Rewitalizacji (MPR) na wymagających wsparcia publicznego obszarach miasta. Trzy edycje Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Poznania były przygotowywane i wdrażane w latach 2005-2016. W ramach MPR rewitalizowane były głównie Chwaliszewo (z dawnym zakolem Warty) i fragmenty Jeżyc oraz projekty o znaczeniu głównie społecznym: „Wspólna nie znaczy niczyja”, „Odmień swoje podwórko”, „Rewitalizacja w budowie”, „Kino, kawiarnia i spacer” itp. W roku 2013, z inicjatywy Komisji Rewitalizacji Rady Miasta Poznania, został opracowany i uchwalony Zintegrowany Program Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania na lata 2014-2030 (tzw. Program dla Śródmieścia) będący programem operacyjnym Strategii Miasta Poznania. Już od 2014 rozpoczęto wdrażanie zawartych w nim projektów rewitalizacyjnych dot. m.in. rewaloryzacji: Starego Rynku, placu Kolegiackiego, ulicy Św. Marcin, dawnej zajezdni przy ul. Madalińskiego czy Rynku Łazarskiego. W 2015 w związku z przyjętą ustawą o rewitalizacji rozpoczął się nowy etap poznańskiego procesu rewitalizacji kontynuujący poprzednie programy.

Kino, kawiarnia i spacer… – przechadzka po Mostowej

Krzyż Chwaliszewski – pl. Międzymoście
niedziela, 19 września, godzina 15:00

Wstęp bezpłatny

Użyte w artykule zdjęcia: materiały prasowe MZD

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz