Aglomeracja

Kalendarium Poznańskie – 20 marca

KALENDARIUM POZNANIA 2  Foto:

20 MARCA Słońce w znaku Ryb

Dzień Frankofonii – obchodzony od 1988 r. przez Międzynarodową Organizację Frankofonii (OIF); celem obchodów jest propagowanie kultury i języka francuskiego
Światowy Dzień Inwalidów i ludzi niepełnosprawnych
Międzynarodowy Dzień Astrologii
Dzień Bez Mięsa

Święto Narodowe Tunezji obchodzone w rocznicę proklamowania niepodległości w 1956 roku.

KALENDARIUM POZNANIA 2Urodzeni 20 marca obdarzeni są ścisłym umysłem, posiadają wybitne zdolności o charakterze uniwersalnym. Są bardzo ambitni i wiedzą czego chcą od życia. Wierzą we własne możliwości, a to już połowa sukcesu. W swoich przekonaniach są stali, a nawet uparci. Musi upłynąæ dużo czasu nim zmianą zdanie na czyjś temat. Byliby w życiu szczęśliwi i kochani, gdyby nie miłowali tylko siebie, poza tym ich daleko posunięta samowola nie przysparza im oddanych przyjaciół.

Patronem dnia jest św. Maurycy Csak zwany Panońskim (Węgierskim). Pochodził z rodziny książęcej (1280-1336). Po trzech latach małżeństwa jego żona wstąpiła do klasztoru ss. dominikanek, on zaś do zakonu dominikanów. Swoje życie poświęcił ubogim.

Drugim patronem jest bł. Józef Bilczewski, arcybiskup lwowski, beatyfikowany przez Jana Pawła II w czerwcu 2001 r. Jego życie było wypełnione modlitwą, pracą duszpasterską i dziełami miłosierdzia (1860-1923).

Cytaty na dziś:

– Kawaler – mężczyzna, który nie kupuje zaraz kopalni, gdy potrzebne mu wiadro węgla. Peter Sellers
– Bywają specjaliści od pilnowania własnych spraw i cudzych obowiązków. Tadeusz Kotarbiński
– Sile nie zawsze towarzyszy odwaga i odwrotnie, słabość nie musi być tchórzliwa. Jerzy Andrzejewski
– Prawo Murphy’ego: Gdy wszystko inne zawiedzie, zapoznaj się z instrukcją.

KALENDARIUM POZNAŃSKIE

1743 W Dobrzycy urodził się Tymoteusz Gorzeński, polski duchowny katolicki, arcybiskup gnieźnieńsko – poznański prymas Polski.

Tymoteusz_GorzeńskiW 1806 Fryderyk Wilhelm III mianował go biskupem poznańskim, jednak wojny napoleońskie przeszkodziły ingresowi. Ostatecznie w 1808 władze Księstwa Warszawskiego ponowiły tę nominację, a papież zatwierdził ją w 1809, kiedy to Tymoteusz Gorzeński został uroczyście wprowadzony do katedry. W 1810 zakończył zaprojektowaną i rozpoczętą przez biskupa Ignacego Raczyńskiego generalną reorganizację kapituły poznańskiej wprowadzając ustój, który w większości obowiązuje po dziś dzień.

W 1821 papież Pius VII podniósł biskupstwo poznańskie do rangi metropolii i połączył je z metropolią gnieźnieńską unią personalną z siedzibą w Poznaniu. Przy aprobacie pruskich władz połączone trony objął Tymoteusz Gorzeński.

W 1822 Fryderyk Wilhelm III zabronił mu używać tytułu prymasa Polski. Arcybiskup nie sprzeciwił się temu zakazowi, jednak go nie przestrzegał. Jako arcybiskup do skarbca katedry poznańskiej wniósł liczne szaty liturgiczne, naczynia, meble i inne kosztowności. Ufundował również kościół św. Tymoteusza w Białężynie. Po śmierci został pochowany w poznańskiej katedrze, w kaplicy Szołdrskich. Obecnie pochowany w krypcie razem z innymi arcybiskupami poznańskimi.

1848 Po nadejściu wiadomości o rewolucji w Berlinie rozpoczęto tworzyć w poznańskiem oddziały zbrojne na czele których stanął Ludwik Mierosławski. Początek wielkopolskiej Wiosny Ludów.

Zawiązał się na ratuszu Komitet Narodowy, który zaraz dnia następnego wysłał do Berlina Deputacją z arcyb. Przyłuskim na czele, która się domagała reorganizacji Księstwa Pozn. w duchu narodowym wedle traktatu Wiedeńskiego z r. 1815. (Przewodnik po Poznaniu Feliksa Antoniewicza, 1882)

1780 Zmarł biskup Andrzej Mikołaj Stanisław Kostka Młodziejowski herbu Ślepowron, podkanclerzy koronny, kanclerz wielki koronny, biskup diecezjalny przemyski w latach 1766–1768, biskup diecezjalny poznański w latach 1768–1780, konsyliarz Rady Nieustającej w 1775 roku

Andrzej_Mikołaj_Młodziejowski Foto: wikipediaPoznań miał szczęście do wyjątkowych biskupów, ale i tutaj zdarzały się czarne owce, a jednym z najbardziej odrażających lokatorów pałacu na Ostrowie Tumski był Andrzej Stanisław Młodziejowski. Po ukończeniu studiów w Rzymie i po powrocie nad Wisłę stał się jednym z najbardziej oddanych Rosji polskich senatorów. Pobierał regularną pensję od carskich ambasadorów, nie on jeden wprawdzie, ale Młodziejowski brał wyjątkowo dużo (30 tys. dukatów, czyli 54 tys, złotych), oprócz tego za “symboliczną” kwotę 1000 czerwonych złotych opowiadał ambasadorowi rosyjskiemu o czym rozmawiano podczas tajnych spotkań z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim. Nie mniej jednak, potrafił zapracować na swoją pensję. Wszedł w skład komisji, która na polecenie państw zaborczych miała przeprowadzić I rozbiór Polski. Stał się także członkiem Rady Nieustającej, wyłonionej pod naciskiem Rosji, którą współcześni nazywali “Zdradą Nieustającą”.

Po kasacie zakonu jezuitów w 1773 r. stanął na czele Komisji Rozdawniczej, która miała zająć się sprzedażą majątku pojezuickiego w Koronie (na Litwie na czele tamtejszej komisji stanął biskup wileński Ignacy Massalski). Majątek pojezuicki był szacowany na 32 mln złp., a czego ponad 30% zostało zdefraudowane, m.in. przez naszego biskupa, który żył jak świecki magnat i miał spory zastęp faworyt. Ingres do katedry poznańskiej odbył dopiero 11 lat po nominacji w 1779 r. Jedyną jego zasługą dla Poznania była szybka odbudowa katedry po pożarze w 1772 r. Nazywano go powszechnie “Polskim Makiawelem”. źródło: http://www.poznanskiehistorie.blogspot.com/

1908 W pruskim landtagu uchwalono ustawę o przymusowym wywłaszczaniu Polaków, co szczególnie uderzyło w Wielkopolan.

Budynek Hakaty, dziś Collegium Maius Uniwersytetu Adama Mickiewicza (1914) Foto: fotopolska

1919 W Wielkopolsce zniesiono Östmarkenzulage – dodatek do pensji urzędników niemieckich pracujących na wschodzie, co miało zachęcić Niemców do osiedlania się w Zaborze Pruskim.

1920 Początek walnego zjazdu delegatów Związku Towarzystw Kupieckich. Powołanie Komitetu Targów Poznańskich.

1932 Pierwszy mecz w A-klasie, KPW – Klubu Przysposobienia Wojskowego – poprzednik Lecha Poznań zwycięża Polonię Leszno wynikiem 3:2.

1933 Urodził się Henryk Muszyński, polski duchowny katolicki, biskup gnieźnieński, prymas Polski.

1940 Na poznańskich ławkach pojawiły się napisy „Nur für Deutsche”.

Niemieckie tablice w Poznaniu podczas okupacji

1946 Ponownie po wojnie otwarto Palmiarnię Poznańską.

Palmiarnia Poznańska w roku 1942

1951 W Poznaniu urodziła się Małgorzata Chmielewska, siostra zakonna, przełożona Wspólnoty “Chleb Życia”.

W dzieciństwie rodzice nie dbali o jej wychowanie religijne. Po ukończeniu nauki w szkole średniej rozpoczęła studia biologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Dopiero po ich zakończeniu zwróciła uwagę na katolicyzm. Początkowo myślała o wstąpieniu do zakonu benedyktynek, następnie do małych sióstr Jezusa.

Siostra Małgorzata Chmielowska

Pracowała jako katechetka z niewidomymi dziećmi w Laskach i w duszpasterstwie niewidomych u ks. Stanisława Hoinki na ul. Piwnej w Warszawie. Organizowała także pomoc dla kobiet z więzienia przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. W 1990 wstąpiła do wspólnoty w Bulowicach koło Kęt “Chleb Życia”, śluby wieczyste złożyła we Francji w 1998. Obecnie prowadzi domy dla bezdomnych, chorych, samotnych matek oraz noclegownie dla kobiet i mężczyzn.

W swoich działaniach i artykułach podkreśla znaczenie ekonomii społecznej. Z troską wyraża się o osobach z marginesu. Osoby wykluczone próbuje przywrócić do społeczności poprzez stworzenie dla nich miejsc pracy. Dlatego powołała specjalne manufaktury, w których pracują osoby bezdomne i chore. Wyroby następnie są sprzedawane w sklepach lub przez Internet.

Polecamy blog siostry Małgorzaty http://siostramalgorzata.blog.onet.pl/

Szpitak Przemienienia Pańskiego na Długiej Foto: wikipedia2010 W Poznaniu przeprowadzono pierwszą operację przeszczepu serca.

Nowe serce dostał czterdziestoletni mężczyzna. Operację wykonał zespół kardiochirurgów ze szpitala przy ul. Długiej pod kierunkiem prof. Marka Jemilitego. Szpital Kliniczny im. Przemienienia Pańskiego do przeszczepu serca przymierzał się od kilku lat. Przygotowano nowy blok operacyjny, salę pooperacyjną, zakupiono odpowiedni sprzęt i wyszkolono zespół kardiochirurgów.

W marcu 2009 roku Klinika Kardiochirurgii dostała zgodę Ministerstwa Zdrowia na pobieranie i przeszczepianie serc. Przeszczepy są ratunkiem dla pacjentów, którym lekarstwa nie mogą już pomóc. Według kardiologów w Wielkopolsce co roku powinno się robić około 100 transplantacji.

ZDARZYŁO SIĘ 20 MARCA

43 p.n.eUrodził się Owidiusz, jeden z największych rzymskich poetów. Autor elegii miłosnych, fikcyjnych listów bohaterek „Heroidy”, „Sztuka kochania”, „Lekarstwo na miłość”.

Pomik Św. Jana Nepomucena na poznańskim Starym Rynku Foto: http://fotopoznan.blogspot.com1393 Zmarł Jan Nepomucen, święty, czeski duchowny katolicki, kanonik.

Pomnik świętego znajduje się na naszym Starym Rynku u wylotu ulicy Wrocławskiej. Jest patronem mostów, przepraw, opiekunem życia rodzinnego, orędownikiem dobrej spowiedzi, sławy i honoru. Obecnie uznawany za patrona ratowników. Proszono go również o obronę przed obmową, zniesławieniem i pomówieniem.

Według tradycji ludowej był świętym, który chronił pola i zasiewy przed powodzią, ale również i suszą. Dlatego figury Jana Nepomucena (nepomuki) można spotkać jeszcze dzisiaj przy drogach w sąsiedztwie mostów, rzek, ale również na placach publicznych i kościelnych oraz na skrzyżowaniach dróg. (ur. 1350).

1800 Aleksander Volta powiadomił przewodniczącego Royal Society o wynalezieniu baterii elektrycznej.

1811 Urodził się Napoleon II Bonaparte, król Rzymu, książę Reichstadt, cesarz Francuzów. Zwano go L’Aiglon – Orlątko.

Był jedynym legalnym synem cesarza Napoleona I, jego matką była druga żona Napoleona – Maria Ludwika, arcyksiężniczka austriacka z rodu Habsburgów, córka cesarza Franciszka II. Poród młodej cesarzowej był bardzo ciężki i w pewnej chwili chirurg Dubois, który przyjmował dziecko, zapytał się Napoleona, kogo ma ratować – matkę czy dziecko. Napoleon powiedział: Ne pensez pas qu’à la mère (Niech pan myśli tylko o matce). O ósmej rano 101 strzałów armatnich obwieściło Paryżanom narodziny następcy tronu, który już w kołysce otrzymał od ojca tytuł Króla Rzymu.

1815 Powrót Napoleona do Paryża po ucieczce z Elby, początek 100 – dniowych rządów.

1848 Król Ludwik Bawarski abdykował, by wziąć ślub z tancerką Lolą Montez.

1885 John Matzeliger otrzymał patent na maszynę produkującą sznurowadła do butów.

1932 Urodził się Ryszard Kotys, polski aktor. Znany z roli Mariana Paździocha w sitcomie “Świat według Kiepskich”.

1934 Rudolf Kuhnold zaprezentował w Kiloni pierwsze próby z radarem.

1937 Urodził się Krzysztof Kowalewski, polski aktor filmowy, Zagłoba w „Ogniem i Mieczem”.

1937 Sejm uchwalił ustawę o święcie narodowym 11 listopada.

1942 W okupowanej przez Niemców Warszawie po raz pierwszy pojawił się znak Polski Walczącej nazywany popularnie kotwicą, utworzony z połączonych liter P i W. Znak został wyłoniony w konspiracyjnym konkursie. Symbolizował opór i walkę z okupantem.

Maly_sabotaz_Kotwica Polski Walczącej

Mały sabotaż. Kotwica – Znak Polski Walczącej namalowany przez Jana Guta na placu Unii Lubelskiej w Warszawie. Po przeciwnej stronie cokołu Pomnika Lotnika Kotwicę namalował Jan Bytnar ps. Rudy, fot: wikipedia

1951 Urodził się Zbigniew Buczkowski, polski aktor. W 1970 r. ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Warszawie. Przez przypadek Andrzej Kondratiuk obsadził go w swoim filmie Dziewczyny do wzięcia. Zaważyło to na decyzji porzucenia wyuczonego zawodu, by poświęcić się aktorstwu.

Zbigniew Buczkowski

1954 W Columbii w Pensylwanii użyto pierwszej maszyny (automatu) do sprzedaży gazet.

1957 Rozpoczęto produkcję syreny, pierwszego samochodu całkowicie polskiej konstrukcji.

http://www.youtube.com/watch?v=IkL9Sqn7_CE

1958 Urodziła się Holly Hunter, amerykańska aktorka. Zdobywczyni Oscara za rolę w filmie Fortepian (1993). W latach 1995-2001 była żoną Janusza Kamińskiego.

1963 Polska: W budowanej kopalni “Lubin” wydobyto pierwszą tonę rudy miedzi.

1963 W Nowym Jorku otwarto pierwszą wystawę Pop Artu.

1963 Piotr Kaczkowski poprowadził swoją pierwszą radiową audycję.

Po pół roku spotkań, na początku marca 1963, Witek Pograniczny zadał nam pracę domową. „Chciałbym, żeby każdy zdobył płytę (w razie czego on pomoże) i przygotował samodzielną zapowiedź. Na przyszły czwartek”. „Popularność piosenki Please Please Me nowej grupy The Beatles chyba nikogo nie dziwi. Warto jednak wspomnieć, że nie jest to pierwsza płyta tego młodego angielskiego zespołu. Przed trzema miesiącami grupa wydała piosenkę Love Me Do, która jednak nie znalazła uznania u brytyjskich odbiorców. Posłuchajmy, czy słusznie”. „Dobrze. Za tydzień powiesz to do mikrofonu”. Za tydzień był 20 marca 1963 roku. Czy to był czwartek? Tego nie pamiętam. (Piotr Kaczkowski)

1964 W Cleveland urodziła się Tracy Chapman, wokalistka, gitarzystka i autorka piosenek.

1969 Na Gibraltarze John Lennon poślubił Yoko Ono Cox.

John_Lennon__Yoko_Ono_Two_Virgins1 Foto: wikipedia

1971 W Chorzowie urodziła się Agnieszka Krukówna, polska aktorka (Lista Schindlera, Pestka, Boża podszewka, Fuks).

1972 Nr 1 amerykańskiej listy przebojów „A Horse With No Name” – America.

http://www.youtube.com/watch?v=5otZg3Rui_M

1982 Nr 1 amerykańskiej listy przebojów „I Love Rock’N’Roll” – Joan Jett & The Blackhearts.

1982 Urodził się Tomasz Kuszczak, polski piłkarz, bramkarz, reprezentant Polski.

1986 Z katedry gnieźnieńskiej zrabowano zabytkowy sarkofag św. Wojciecha.

Sarkofag Św. Wojciecha w Gnieźnie

1991 Pięcioletni Conor Clapton, syn Eric’a Clapton’a, wypadł z okna na 53 piętrze. Po tej tragedii powstał ten niezwykły utwór

1992 There Are The Days Of Our Lives – grupy Queen numerem 1 w 526 notowaniu Listy Przebojów Programu 3.

2003 Stany Zjednoczone rozpoczęły operację “Iracka Wolność”, skierowaną przeciwko reżimowi Saddama Husajna.

1993 Nr 1 brytyjskiej listy przebojów „Oh Carolina” – Shaggy. Poznaniacy nie usłyszeli tego utworu na żywo w Arenie – dzień przed zapowiadanym koncertem, podczas próby zawaliła się scena raniąc Shaggy’ego – koncert został odwołany.

1997 Nr 1 amerykańskiej listy przebojów „Can’t Nobody Hold Me Down” – Puff Daddy.

Imieniny obchodzą: Anatol, Maurycy, Klaudia, Joachim, Kira, Władysław, Sebastian

Anatol, pochodzący Anatolii, niewolnik ze wschodu, imię pochodzenia greckiego, w Polsce używane zwłaszcza na dawnych kresach wschodnich.

Maurycy, imię wywodzące się z języka łacińskiego od nazwy plemion hebrajskich (Maurów) zamieszkujących w starożytności północno – zachodnie wybrzeża Afryki, Mauretanię. Odpowiedniki obcojęzyczne; łac. Mauricius, ang., fr. Maurice, niem. Moritz, wł. Maurizio.

Klaudia, to żeńska forma imienia Klaudiusz.

Kira imię to pochodzi od greckiego słowa kyrios i znaczy pan, władca. Kobieta nosząca to imię, jest osoba bardzo spokojną i zrównoważoną o wszechstronnych zainteresowaniach. Kira stara się nie narzucać innym, ale potrafi także we właściwy sposób zadbać o własne interesy. Umiejętność ta nie dotyczy niestety spraw finansowych, gdyż Kira nie przywiązuje zbyt wielkiej wagi do pieniędzy. Obdarzona jesst gorącym temperamentem, ale tylko i wyłącznie w stosunku do osoby. Którą naprawdę pokocha. Jej ulubiony kolor to niebieski, natomiast ze zwierząt najbardziej uwielbia żółwie.

„W Joachima bożą mocą już się równa dzionek z nocą.”

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz