Dębiec Dębina POZnań SieBuduje Wilda

Jessica finansuje park technologiczny

Segment B  Foto:

Dzięki unijnej inicjatywie Jessica przy ulicy 28 Czerwca 1956 rozpoczęła się rozbudowa Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego (PPTP).

Nowy, kolejny budynek będzie nowoczesnym 7- kondygnacyjnym biurowcem o powierzchni użytkowej ponad 5 tysięcy m2 z parkingiem podziemnym na 25 miejsc. Architekci zakładają możliwość aranżacji biurowej jako powierzchnie typu „open space” lub oddzielne studia. Na ostatniej kondygnacji planowany jest taras rekreacyjny dostępny dla wszystkich użytkowników budynku.

Segment B

W ramach PPTP powstają trzy, powiązane ze sobą, strefy: biurowa, inkubacyjna i przemysłowo-produkcyjna. Do dyspozycji najemców w pierwszej kolejności zostały oddane powierzchnie biurowe w zrewitalizowanych budynkach oraz nowoczesny budynek „A”.

Rozbudowie kompleksu przyświeca misja umacniania pozycji Poznania, jako wiodącego ośrodka innowacji w Polsce. Inwestycja w 75 proc. zostanie sfinansowana w ramach pożyczki z Inicjatywy Jessica (18,5 mln zł) oraz przy 25 proc. wkładzie własnym spółki. Planowany termin zakończenie budowy i oddanie obiektu do użytku to IV kwartale  2014 r.

JESSICA to skrót od angielskiej nazwy Joint European Suport for Sustainable Investment in City Areas, co oznacza wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich. To europejska inicjatywa finansowego wspierania rewitalizacji miast, nowego zagospodarowywania terenów problemowych, poprzemysłowych czy powojskowych. JESSICA pozwala na wykorzystanie funduszy strukturalnych UE w systemie zwrotnym, czyli oferuje odnawialne instrumenty finansowe (pożyczki, gwarancje), dając możliwość lepszego wykorzystania środków funduszy strukturalnych i pozyskania udziału instytucji finansowych, banków i przedsiębiorców, między innymi dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu. Pożyczki udzielane są na preferencyjnych warunkach.

Poznański Park Technologino Przemysłowy - budynek A Foto: PPTP

1 komentarz

kliknij by dodać komentarz


  • Pracownicy niech przestaną zajmować miejsca parkingowe mieszkańcom tylko niech parkują pod tym swoim biurowcem.