Łazarz

Jak zmodernizować Rynek Łazarski?

Rynek Łazarski w latach 50.tych  Foto: Jan Kurek

Jak zostanie zmodernizowany Rynek Łazarski? Jak zmieni się organizacja ruchu w jego sąsiedztwie? O tym dyskutować mają mieszkańcy, kupcy oraz zainteresowane tym instytucje podczas konsultacji. 

Konsultacje będą polegać w szczególności na organizacji spotkania konsultacyjnego, podczas którego zostaną zaprezentowane wytyczne programowe dotyczące przedstawienia propozycji wytycznych programowych do planowanego konkursu w sprawie modernizacji Rynku Łazarskiego, zebraniu uwag i pomysłów społeczności lokalnej, a także badaniach opartych na ankiecie internetowej – wyjaśnia Urząd Miasta Poznania.

Podczas spotkania zostaną zebrane opinie, uwagi i pomysły mieszkańców, kupców, instytucji społeczno – kulturalnych dotyczących wytycznych programowych do planowanego konkursu w sprawie modernizacji Rynku Łazarskiego.

Koncepcja opracowana przez roboczy zespół rewitalizacji Rynku Łazarskiego zakłada m.in. zamknięcie dla samochodów ulic Małeckiego i Dmowskiego przy Rynku Łazarskim. Zgodnie z tą propozycją będziemy musieli jechać dookoła płyty rynku. Planowane jest także zmniejszenie liczby miejsc postojowych, a także zwiększenie przestrzeni dla pieszych i zadaszenie straganów.

Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 9 w środę 2 grudnia o godzinie 17:00.

Najświeższe informacje z Łazarza znajdziesz zawsze na portalu lazarz.pl.

Rynek Łazarski

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz