POZnań

Jak to wygląda w droższej strefie?

Parkomat / strefa parkowania  Foto: © lepszyPOZNAN.pl / Karolina Kiraga

Nawet o 20 procent zmniejszyła się liczba samochodów parkujących w ścisłym centrum. Zwiększyła się również rotacja aut i wprowadzono większe sektory, gdzie mogą parkować mieszkańcy.

Poznańska Strefa Płatnego Parkowania od początku czerwca funkcjonuje na nowych zasadach. Celem ich wprowadzenia było zmniejszenie liczby samochodów wjeżdżających do ścisłego centrum, zwiększenie rotacji parkujących aut i ułatwienie parkowania mieszkańcom. Równie istotne jest uszczelnienie systemu uzyskiwania identyfikatora mieszkańca.

Możemy zaobserwować już pierwsze efekty wprowadzonych zmian – mówi Piotr Libicki, zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich ds. Przestrzeni Publicznej. – Z relacji naszych kontrolerów wynika, że już w czerwcu liczba samochodów parkujących w śródmieściu zmniejszyła się o ok. 15% do 20%. Zwiększył się poziom rotacji aut, szczególnie w soboty. Znalezienie wolnego miejsca postojowego stało się dzięki temu zdecydowanie łatwiejsze. Jesienią planujemy przeprowadzenie badania rotacji i napełnienia miejsc postojowych na wybranych ulicach, co umożliwi dokładną ocenę wprowadzonych zmian. 

Najważniejszą zmianą było uruchomienie na terenie Starego Miasta oraz fragmencie Jeżyc Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania, która w Centrum funkcjonuje od 1 czerwca, a na Jeżycach od 1 lipca. Jej wdrożenie umożliwiła znowelizowana ustawa o drogach publicznych, która pozwala urealnić stawki za postój pojazdów w ścisłych centrach miast oraz wprowadzić opłaty również  w weekendy. W Poznaniu za postój w strefie śródmiejskiej zapłacić trzeba od 7 zł za godzinę na Starym Mieście i od 5 złotych za godzinę na Jeżycach. W tym drugim miejscu Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania obejmuje teren od ul. Roosevelta do ul. Polnej i Kościelnej, wraz z ul. Św. Floriana. Ponadto płatny postój zaczął obowiązywać również w soboty (od 8:00 do 18:00), a w tygodniu wydłużono go o dwie godziny (od 8:00 do 20:00).

Zmianie uległy również stawki za postój na pozostałym obszarze SPP, tj. na Jeżycach do ul. Przybyszewskiego i Żeromskiego oraz w okolicy Międzynarodowych Targów Poznańskich. Od początku czerwca pierwsza godzina parkowania kosztuje tu 3,50 zł.

Nowe zasady obowiązują także przy uzyskaniu identyfikatora mieszkańca ŚSPP/SPP. Od 1 czerwca br. ubiegać się o niego mogą wyłącznie osoby zameldowane w Poznaniu na pobyt stały lub tymczasowy i płacące tutaj podatki. Stąd konieczność okazania przy zakupie identyfikatora pierwszej strony ostatniego zeznania podatkowego (PIT). Koszt identyfikatora to od początku czerwca 30 złotych miesięcznie za pierwszy samochód. Osoby opłacające cały rok z góry otrzymują jeden miesiąc gratis. Dodatkowym ułatwieniem dla posiadaczy identyfikatorów jest nowy, uproszczony podział Strefy na trzy sektory: Centrum (Stare Miasto), Jeżyce i Łazarz (okolice MTP). Oznacza to, że mieszkańcy mogą parkować w dowolnym miejscu na obszarze dużego sektora, do którego przypisany jest identyfikator.

Dzięki zmianom sposobu przyznawania identyfikatorów ograniczyliśmy skalę związanych z tym nieprawidłowości. Chodzi tu szczególnie o uzyskiwanie ich przez nieuprawnione osoby, na przykład mieszkające poza Poznaniem  – dodaje Piotr Libicki.

Z uwagi na trwające wakacje i stan epidemii, które wpływają na sytuację na drogach, do pełnej oceny zmian wprowadzonych w Strefie Płatnego Parkowania potrzeba jeszcze czasu.

Użyte w artykule zdjęcia: © lepszyPOZNAN.pl / Karolina Kiraga

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz