Aglomeracja

Jaja z taśmy! Czy naprawdę wiesz co jesz?

Jak one to znoszą 1  Foto:

Obrońcy praw zwierząt dostali się do dwóch wielkopolskich ferm, w Wiosce i Dusznikach, w których prowadzona jest hodowla kur niosek w systemie klatkowym. Aktywiści na zdjęciach pokazują ptaki hodowane w małych klatkach, bez piór, z oskubanymi skrzydłami i ranami skóry.

Jak one to znoszą 1Jak podkreślają weterynarze, taki wygląd spowodowany może być niedoborami żywieniowymi, inwazją bakterii i roztoczy a także zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi nienaturalnymi dla zwierząt warunkami.

Stowarzyszenie Otwarte Klatki rozpoczęło dziś kampanię „Jak one to znoszą”, której celem jest pokazanie prawdy o warunkach, w jakich żyją kury na fermach przemysłowych oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na los hodowanych zwierząt i pokazanie, że jajka w kuchni można łatwo zastąpić, by nie przyczyniać się do cierpienia zwierząt.

Stowarzyszenie chce też pokazać, że kury to inteligentne i społeczne zwierzęta, które zasługują na lepszy los niż ten, który spotyka je w hodowli przemysłowej.

W sobotę 12 kwietnia pod pomnikiem Starego Marycha odbędzie się happening z udziałem grupy artystycznej. Będzie można poczuć się jak kura wchodząc do klatki oraz spróbować bezjajecznych wypieków.

Obecnie w Polsce na jajka hodowanych jest ok. 38 mln kur, z czego prawie 90% w systemie klatkowym. Na mocy dyrektywy Komisji Europejskiej od początku 2012 roku w hodowli stosowane mogą być wyłącznie tzw. klatki wzbogacone, które zastąpiły klatki konwencjonalne. W klatkach wzbogaconych minimalna powierzchnia dla jednej kury zwiększona została z 450 cm2 do 750 cm2. Klatki wzbogacone mają też zawierać elementy naturalnego środowiska, takie jak grzędy i gniazda do składania jaj, aby było możliwe zapewnienie kurom wyższego poziomu dobrostanu.

Kury to inteligentne zwierzęta, rozróżniają do około 100 osobników we własnym stadzie. Badania prowadzone przez Bristol University pokazały, że kury dorównują inteligencją dzieciom poniżej 4 lat, a pod niektórymi względami przewyższają je. Odczuwają również cierpienie związane z przetrzymywaniem w nienaturalnych warunkach. Choć wprowadzenie klatek wzbogaconych było dużym sukcesem w walce o polepszenie ich sytuacji, to niestety wciąż daleko jest do tego, aby można było mówić choćby minimalnym poziomie dobrostanu na fermach jajczarskich.

Pod adresem www.jakonetoznosza.pl uruchomiona zostaała strona, na której będzie można dowiedzieć się, jak wyglądają rzeczywiste warunki życia kur w hodowli przemysłowej, przeczytać na temat inteligencji i zdolności społecznych tych niezwykłych zwierząt oraz dowiedzieć się, jak można zastąpić jajka w kuchni.

1 komentarz

kliknij by dodać komentarz

  • w społeczeństwie panuje teraz ogólna znieczulica, nie ufam ludziom, którzy nie lubią zwierząt.