POZnań Stare Miasto

Hałas i alkohol – mieszkańcy Starego Miasta proszą Policje o interwencje

Paderewskiego  Foto: ROSM

Nocne hałasy i zagrożenia związane ze spożywaniem alkoholu to główne problemy zgłaszane przez mieszkańców podczas corocznego spotkania Policji i Rady Osiedla Stare Miasto podsumowującego miniony rok. Konsultacje dotyczące bezpieczeństwa to także okazja do przedstawienia poszczególnych dzielnicowych.

W gorącym spotkaniu w Urzędzie Miasta Poznania udział wzięło kilkudziesięciu mieszkańców, którzy wskazywali często te same od lat nierozwiązane problemy prosząc o działania interwencyjne.

Większość zgłoszeń dotyczyła problemów związanych z hałasem: od nieprzestrzegania przez wiele lokali uchwały hałasowej, poprzez nocne głośne przemarsze grup pijanych imprezowiczów na tereny nadwarciańskie po nocne wyścigi aut i motocykli – informuje radna Lidia Koralewska, przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa RO Stare Miasto i dodaje, że często generatorem problemów jest alkohol i narkotyki.

Zmieniający się charakter ulicy Święty Marcin – gdzie lokale rozrywkowe zastępują handel, powoduje zdaniem mieszkańców znaczne obniżenie poczucia bezpieczeństwa. Przez całe weekendy nocne hałasy, grupy pijanych klientów – wszystko to wpływa na pogorszenie warunków zamieszkania przy tej rewitalizowanej ulicy. Szansy na doraźne poprawienie sytuacji mieszkańcy upatrują w umieszczeniu tu, podobnie jak na ulicy Wrocławskiej tzw. mobilnego komisariatu.

Problemem pobliskiej ul. Garncarskiej stają się natomiast klienci i kurierzy lokali gastronomicznych, którzy w oczekiwaniu na odbiór zamówień blokują pas ruchu, często nie wyłączając silników, co na wąskiej ulicy jest szczególnie uciążliwe, gdyż – cytując mieszkankę – ma „spalinowe krematorium w mieszkaniu”.

Podczas spotkania wskazywano też na libacje alkoholowe w Parku Chopina i Zielonych Ogródkach przy Strzeleckiej. Rada Osiedla wystąpi do zarządcy tych terenów Zarządu Zieleni Miejskiej z wnioskiem o przywrócenie praktyki zamykania ich w godzinach nocnych.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 82 (Krakowska/ Strzelecka) wnioskowała o zwiększenie nadzoru policyjnego nad odnowionym terenem boiska szkolnego. Problemem są dewastacje związane ze spożywaniem alkoholu i substancji psychoaktywnych, dochodzi tam także do wymuszeń i dewastacji.

Mieszkańcy ulicy Wrocławskiej prosili o podejmowanie częstszych interwencji wynikających z łamania zapisów tzw. uchwały hałasowej – wystawiania głośników w oknach lokali, ulicznych grajków korzystających z nagłośnienia, czy nieprzestrzegania godzin funkcjonowania ogródków piwnych. Dużym problemem są także osoby zażywające narkotyki na podwórkach kamienic, oraz zachowujące się pod ich wpływem w sposób agresywny i nieprzewidywalny.

Uciążliwe sąsiedztwo aresztu. Policja nie słyszy?

W sąsiedztwie aresztu śledczego przy ul. Młyńskiej na teren posesji usytuowanej przy ul. 23 Lutego wchodzą grupy osób kontaktujące się z osadzonymi, wykrzykujące groźby i wulgaryzmy a także używające petard i innych środków pirotechnicznych. Mieszkańcy wyrazili swe oczekiwania wobec Policji, by ta – również sąsiadując z więzieniem podejmowała interwencje nie czekając na zgłoszenia od mieszkańców.

Spotkanie było bardzo potrzebne, także w kontekście budowania relacji z policjantami odpowiadającymi za bezpieczeństwo w danym fyrtlu, ważne, by w sytuacjach kryzysowych mieszkańcy mogli zadzwonić do swojego dzielnicowego – informuje radna Lidia Koralewska.

Rada Osiedla Stare Miasto będzie wnioskowała podczas kolejnego spotkania w ramach programu Bezpieczna Dzielnica Bezpieczny Mieszkaniec, by wszystkie zgłoszone wnioski zostały ujęte w planach priorytetowych dla dzielnicowych na kolejne półrocze. Radni zaproponują także, by spotkania te były otwarte dla wszystkich zainteresowanych i by brały w nich udział także inne miejskie służby i jednostki.

Radni ze Starego Miasta, zajmujący się od wielu lat sprawami bezpieczeństwa i porządku publicznego, stwierdzają, że problemy staromiejskie i śródmiejskie są niestety ciągle te same. Dlatego konieczne są nieustanne, regularne i systematyczne działania Policji i Straży Miejskiej – w ramach zarówno prewencji, jak i interwencji – informuje Andrzej Rataj, radny miejski i przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto – Po raz kolejny dziękujemy mieszkańcom za podejmowane działania i zgłoszenia oraz za troskę o wspólne bezpieczeństwo i poprawę sytuacji w okolicy.

Użyte w artykule zdjęcia: ROSM

Tagi:

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz