POZnań Stare Miasto

Golem powrócił na swoje miejsce!

Golem - montaż  Foto: A. Wilak / ROSM

Golem powrócił! Po 8 miesiącach od przewrócenia się rzeźby we wrześniu ubiegłego roku. Ta oryginalna popularna wśród poznaniaków i turystów instalacja miała początkowo być konstrukcją mobilną, ustawianą w różnych punktach miasta. Ta wizja Davida Cernego, czeskiego artysty, prześmiewcy przeraziła ówczesne władze i trochę wstydliwie Golema ustawiono nie w osi reprezentacyjnych Alei Marcinkowskiego, ale z boku, na trawnik pomiędzy drzewami. Po kilku miesiącach przeniesiono go w pobliże fontanny z sumami – delfinami.

Na początku roku Zarząd Zieleni Miejskiej informował o nowej lokalizacji, w pobliżu ulicy Solnej. Propozycja ta nie spotkała się z dobrym przyjęciem poznaniaków i staromiejskich radnych, którzy najpierw postulowali rewitalizację zaniedbanego północnego odcinka reprezentacyjnego traktu.

Północy fragment Alei Marcinkowskiego, gdzie zaproponowano nowe umieszczenie rzeźby zamiast zachwycać swoimi pierwotnymi założeniami architektonicznymi i piękną zielenią jest dziś przede wszystkim dziurawym parkingiem. Pomimo prób odtworzenia trawnika, pas pomiędzy jezdniami stał się nieestetycznym klepiskiem i miejscem wyprowadzania psów, dobrze, że wrócił na swoje miejsce – mówi staromiejski radny Tomasz Dworek

Od lat miejscy społecznicy czynią starania rewitalizację całego traktu Alei Marcinkowskiego. Propozycje te dotyczą przywrócenia mieszkańcom i wszystkim poznaniakom wysokiej jakości użytecznej przestrzeni wspólnej. W 2018 z działań naprawczych wycofał się Zarząd Dróg Miejskich w obawie przed protestami związanymi ze zmniejszeniem liczby miejsc parkingowych. Ale swoje oczekiwania co do tej przestrzeni mają także różne grupy użytkowników: mieszkańcy, studenci i naukowcy pobliskiego Uniwersytetu Artystycznego, pracownicy sądów czy policji. Rada Osiedla Stare Miasto przypomina że istnieje już stworzona na podstawie wieloletniej pracy koncepcja odnowy tego miejsca opracowana przez prof. Wiesława Krzyżaniaka.

Dziś zaniedbany fragment reprezentacyjnego traktu rozpoczyna się pomnikiem swojego patrona, mamy nadzieję, że kończył będzie się od ulicy Solnej nowym atrakcyjnym architektonicznie budynkiem Uniwersytetu Artystycznego w miejscu dawnej Komendantury. Konieczne jest więc dziś zaplanowanie sensownej i atrakcyjnie przestrzennie trasy komunikacyjnej pomiędzy budynkami uczelni a także gmachami władzy sądowniczej po drugiej stronie ulicy Solnej – mówi dr Andrzej Rataj, radny miejski i przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto i dodaje, że to dobra przestrzeń na kolejne pomniki.

Użyte w artykule zdjęcia: A. Wilak / ROSM

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz