Aglomeracja

GOAP: nie zawsze płacimy za śmieci

Śmieci  Foto: lepszyPOZNAN.pl / Piotr Rychter

Śmieci Foto: lepszyPOZNAN.pl / Piotr RychterPonad 1000 wizji lokalnych i kontroli przeprowadzili w minionych trzech miesiącach pracownicy Związku Międzygminnego. Często inspektorom towarzyszyli strażnicy miejscy i gminni, którzy w rażących przypadkach naruszenia regulaminu utrzymania czystości i porządku nakładali mandaty karne. Na pobłażanie nie mogą także liczyć zarządcy nieruchomości, którzy do tej pory nie złożyli deklaracji.

Procedury związane z ustaleniem właściciela nieruchomości i przekonaniem go do złożenia deklaracji i terminowych płatności bywają skomplikowane. Jednak utworzone w Biurze Związku Międzygminnego działy opłat, kontroli i egzekucji działają coraz sprawniej, skutecznie wykorzystując m.in. możliwości nowoczesnych technologii informatycznych. Porównanie baz danych ujawniło ponad 20.000 punktów adresowych, z których nie złożono deklaracji. Są one weryfikowane, a po ustaleniu właścicieli GOAP będzie się od nich domagał złożenia deklaracji oraz wywiązania się z płatności za cały okres obowiązywania nowego systemu, czyli od 1 lipca 2013 r.

Podczas prowadzonych kontroli nierzadko wychodzi na jaw, że właściciele i zarządcy nieruchomości opłaty za odbiór odpadów zamiast do Związku Międzygminnego przekazują nadal firmom, którym płaciły przed wejściem w życie nowego systemu. Przypominamy, że chociaż nadal wielu mieszkańców jest obsługiwanych przez te same firmy, to jednak zmieniły się podstawy prawne świadczenia tych usług i od 1 lipca 2013 opłaty za odbiór odpadów komunalnych należy wnosić do Związku, który zawiera umowy z firmami i koordynuje funkcjonowanie systemu.

W nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnym, to gmina lub związek międzygminny organizuje odbiór i zagospodarowanie odpadów na swym obszarze, w przetargu wybiera firmy obsługujące, zawiera z nimi umowy, z nimi się rozlicza oraz nadzoruje realizację przez nie zadań. Natomiast właściciele i zarządcy nieruchomości zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpady komunalnymi oraz terminowego regulowania na rzecz gminy czy związku międzygminnego wynikających z nich należności.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz