Aglomeracja

Gdzie powinny powstać parkingi?

Gdzie parkuje klient PCC? - Poznań 30.11.2013 r.  Foto: LepszyPOZNAN.pl / Paweł Rychter

Miasto otrzyma z Unii Europejskiej ponad 2,5 mln złotych na badania dotyczące potrzeb parkingowych w Metropolii Poznań.

Gdzie parkuje klient PCC? - Poznań 30.11.2013 r. Foto: LepszyPOZNAN.pl / Paweł RychterTo dla nas wyróżnienie, że uznano Poznań za miasto, które jest w stanie realizować w krótkim czasie tak duży projekt z zakresu transportu. Stąd pewnie 90% dofinansowanie z UE. Występowaliśmy wcześniej z takim projektem, bo ma on pomóc nam i sąsiednim samorządom w stworzeniu i realizacji polityki parkingowej na miarę potrzeb naszych mieszkańców – mówi zastępca prezydenta Poznania Mirosław Kruszyński.

Są trzy cele poznańskiego projektu. Miasto chce do roku 2015 opracować ramy spójnej polityki parkingowej dla Metropolii Poznań, a także podnieść i usystematyzować wiedzę na temat preferencji i oczekiwań mieszkańców. Liczymy też na podniesienie do roku 2015 potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego podkreśla Violetta Wabińska-Chmielewska, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej UMP. Miasto podpisało już listy intencyjne z 13 gminami i 4 powiatami (wągrowiecki, poznański, kościański, wrzesiński).

Ten projekt powinien dać władzom miasta rzetelną wiedzę dotyczącą parkingów typu Park & Ride. Pieniądze z UE pozwalają na przeprowadzenie analizy popytu na parkingi, badania pokażą zachowania i preferencje kierowców dotyczące parkingów, pozwolą na przygotowanie potrzebnych dokumentów przedinwestycyjnych. Wskazane zostaną miejsca (w Poznaniu i aglomeracji) pod parkingi, zasady ich funkcjonowania (te poza miastem powiązanie z PKP), te w mieście ze zbiorowym transportem miejskim, sposób obsługi, optymalna wielkość.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz