POZnań

Figury słowiańskich bóstw na placu Mickiewicza?

Wizualizacja odbudowanego Pomnika  Foto: Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika

Kwestia odbudowany Pomnika Wdzięczności wzbudza coraz większe emocje. Po zaskakującej decyzji radnych zezwalającej na usytuowaniu makiety figury Jezusa na Placu Mickiewicza pojawiają się protesty kolejnych grup.

List otwarty do włodarzy miasta wystosowali Rodzimowiercy, grupa poznaniaków kultywujących wiarę naszych przodków z czasów przedchrześcijańskich.

Wyrażamy głęboki niepokój w związku z planowanym postawieniem Pomnika Wdzięczności w przestrzeni publicznej, który przedstawia Jezusa Chrystusa. Pomnik ten o charakterze religijnym mocno kłóci się z konstytucyjną równością religii. Rozumiemy gdy pomniki tego typu są stawiane na terenach miejsc kultu chrześcijan, jednak stanowczo nie zgadzamy się na jawną dyskryminację religijną – grupa Rodzimowierców pisze w liście do prezydenta Jaśkowiaka.

Wizualizacja odbudowanego Pomnika Foto: Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika

Protestujący uważają, że Pomnik Wdzięczności może zostać postawiony, ale nie w przestrzeni publicznej a np. na terenie kościelnym. Skoro jednak władze wyrażają zgodę na religijne pomniki w przestrzeni publicznej, to Rodzimowiecy chcieliby uzyskać zgodnie z zasadą równości wszystkich wyznań kilka lokalizacji na ustawienie pomników starożytnych słowiańskich Bóstw. Jeżeli to nie jest możliwe, to chcieliby oni uzyskać od władz miasta działkę na budowę miejsca kultu religijno­ – obrzędowego. Teren ten nie może być jednak mniejszy niż 3000 m i powinien mieć dostęp do zbiornika wodnego.

Nasze tradycje sięgają daleko przed pojawieniem się pierwszych ludzi ze znakiem krzyża na naszych ziemiach. Czcimy i sławimy naturę oraz Bogów, którzy ją stworzyli oraz po dziś dzień trzymają nad nią i nad nami swoją pieczę – piszą w uzasadnieniu swojej prośby.

1 komentarz

kliknij by dodać komentarz