Antoninek

osiedle poznańskie leżące w granicach dzielnicy Nowe Miasto. W granice miasta zostało włączone w 1940 roku. Osiedle dzieli się na Antoninek Górny (zarządzany przez radę osiedli Antoninek-Zieliniec-Kobylepole) oraz Antoninek Dolny (zarządzany przez radę osiedla Antoninek Dolny). Położone jest pomiędzy ul. Warszawską (wylotowa droga na Konin i Warszawę orazdroga krajowa nr 92 – od Wiaduktu Antoninek na wschód) a cybińskim klinem zieleni na południu nad strumieniem Szklarka (prawy dopływ Cybiny).

Kalendarium