Marcelin

to niewielka dzielnica w zachodniej części Poznania na Grunwaldzie. Od północy ogranicza go ul. Bukowska, od zachodu os. Bajkowe, od wschodu natomiast ul. Bułgarska. W dzielnicy położony jest częściowo Lasek Marceliński – jedno z najciekawszych miejsc wypoczynku w Poznaniu, którego atrakcją jest 5-kilometrowa ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza z ośmioma przystankami oraz specjalny tor rowerowy.

Kalendarium