Marcelin

Bussiness Garden rośnie, a z nim poziom hałasu

Business Garden Poznań  Foto: Business Garden Poznań

Business Garden Poznań Foto: Business Garden PoznańW Poznaniu przy ul. Bułgarskiej powstaje nowy kompleks biurowy Bussiness Garden. Choć sama inwestycja cieszy, to jej realizacja jest dość kłopotliwa dla mieszkańców.

Zagospodarowanie, pustego dotychczas, terenu jest jak najbardziej pozytywne oraz pokazuje jak szybko nasze miasto się rozwija. Niestety narzucone przez inwestora tempo prac, powoduje konflikt z lokalną społecznością.

Hałasy dobiegające z budowy nie ustają nawet w godzinach nocnych, a to narusza zachowanie tzw. ciszy nocnej, która obowiązuje w godzinach od 22:00 do 6:00.

Mimo zgłoszeń na Policję oraz skarg mieszkańców, sytuacja się nie zmienia. Czy w naszym kraju nadal można być ponad prawem i dbać tylko o własny interes, nie zważając na potrzeby innych.

Szanujmy siebie wzajemnie, a będzie nam się żyło zdecydowanie przyjemniej.

Po ukazaniu się powyższego tekstu, który napisał mieszkaniec jednego z sąsiadujących z budową domów, otrzymaliśmy wyjaśnienie od inwestora.

Ze zrozumieniem przyjmujemy wszelkie zarzuty i skargi dotyczące prowadzenia robót budowlanych w godzinach nocnych, które utrudniają mieszkańcom okolicznych domów korzystanie z ciszy nocnej. Chcielibyśmy jednak wyjaśnić, że przyczyna takiej sytuacji wynika z przesłanek obiektywnych:

1. Roboty prowadzimy w oparciu o prawomocne pozwolenie na budowę (Decyzja nr 1762/2011) wydane przez Prezydenta miasta Poznania dnia 9 sierpnia 2011 roku. W treści wspomnianego pozwolenia nie znajdują się ograniczenia, co do godzin, w jakich możemy prowadzić prace budowlane.

2. Na okoliczność prowadzenie prac budowlanych, posiadamy stosowną zgodę Zarządu Dróg Miejskich (Zatwierdzenie nr 400/209/13), która została wydana w oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchu w godzinach wieczorno-nocnych, czyli od 17:00 do 6:00 dnia następnego.

3. Według obowiązujących norm akustycznych poziom hałasu zewnętrznego dopuszczalny dla mieszkań w budownictwie wielorodzinnym, a z takim mamy do czynienia w sąsiedztwie naszej budowy, nie może przekraczać poziomu 45 dB. Według naszej wiedzy i doświadczenia prowadzone prace budowlane, w tym konkretnym przypadku betonowanie ścian, nie powoduje przekroczenia tego wskaźnika.

4. Technologia prac betoniarskich związana jest, po pierwsze, z koniecznością precyzyjnego wykonania deskowań i montażu zbrojenia, co jest możliwe jedynie w ciągu dnia przy dostępie światła dziennego. Wyłączenie nocnej zmiany i betonowanie w dniu kolejnym, spowodowałoby wydłużenie procesu budowy o kolejny sezon, tym samym wydłużając okres uciążliwości dla mieszkańców, a z punktu widzenia biznesowego byłoby rozwiązaniem nieracjonalnym. Po drugie, proces betonowania bezwzględnie musi być prowadzony bez przestojów. Płynna dostawa materiału na budowę, z uwagi na znaczny ruch samochodowy w ciągu dnia na ulicy Bułgarskiej, wiązałaby się z dużym ryzykiem wystąpienia przerw w dostawach, ze względu na możliwość utknięcia betoniarek w korkach ulicznych. Nadto, w godzinach poranno-południowych ruch tak dużej liczby pojazdów budowlanych prowadziłby do powstawania uciążliwych dla wszystkich korków w sąsiedztwie budowy.

Zgodnie ze stosowaną przez nas praktyką budowania stosunków dobrosąsiedzkich, w obszarze oddziaływania naszego projektu, planujemy przeprowadzenie akcji informacyjnej w celu prezentacji przesłanek prowadzenia prac w rzeczonym trybie. Jednocześnie, dokładamy starań, aby każda skarga, która do nas dociera nie pozostała bez odpowiedzi.

Na koniec warto podkreślić, że obiekt, jaki obecnie wznosimy przy ulicy Bułgarskiej doskonale wypełni niezagospodarowaną dotąd działkę i uatrakcyjni całą okolicę. Jego wartość podnosi fakt, że planowane do realizacji na terenie kompleksu miejsca rekreacji, wewnętrzny ogród oraz udogodnienia w postaci licznych punktów usługowych będą dostępne nie tylko dla użytkowników Business Garden, ale także dla mieszkańców.

O rozpoczętej inwestycji pisaliśmy już tutaj.

Business Garden Poznań Foto: Business Garden Poznań

2 komentarzy

kliknij by dodać komentarz

  • A walenie mlotkami i pilowanie desek o 1szej w nocy to tez jest zgodne z pozoleniami?????!!!!!