POZnań

Duże zmiany w zarządzaniu miejskimi nieruchomościami

Ulica Długa  Foto: Tomasz Dworek

Władze Poznania planują zmiany w zarządzaniu nieruchomościami, które dotyczyć będą m.in. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej. Wyodrębniona struktura zajmować się będzie zarządzaniem nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych oraz tymi o nieuregulowanym stanie prawnym, a także obsługą Pogotowia Technicznego.

Kamienice przy Al. MarcinkowskiegoPrezydent Stasica zapewnia, że pracy nie stracą obecni pracownicy spółki. A celem zmian jest zapewnienie profesjonalnej obsługi komunalnego zasobu lokalowego, która zostanie powierzona obecnym pracownikom MPGM S.A.

Działalność oraz kompetencje MPGM pozostaną w strukturach Grupy Kapitałowej Miasta, a poprzez włączenie do ZKZL pozwoli lepiej zarządzać całością działań związanych z nieruchomościami.

Obecne polityka mieszkaniowa Poznania realizowana jest w różnym stopniu przez trzy niezależne podmioty: ZKZL, PTBS oraz MPGM, które – z uwagi na utratę kontraktu na zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym – prowadzi teraz działalność wykraczającą poza zakres zadań własnych gminy.

W ramach podziału, Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa przeniesiona zostanie bezpośrednio do ZKZLu, więc Miasto Poznań obejmie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym ZKZL.Pracownicy Spółki tym samym zmienią pracodawcę, ale z ochroną warunków obowiązujących stosunków pracy.

Integracja działalności spowoduje odejście od konieczności zlecania zarządzania miejskimi lokalami w formie przetargu, jak również zatrzymanie środków finansowych w grupie kapitałowej Miasta Poznania.

W dłuższej perspektywie czasu działania te powinny wygenerować środki finansowe na realizację celów polityki mieszkaniowej przez ZKZL związanych z budową mieszkań komunalnych i socjalnych oraz remontami obecnego zasobu mieszkaniowego.

Kamienice przy Al. Marcinkowskiego

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz