Luboń

Dron nad dachami Lubonia

Dron nad Luboniem  Foto: Straż Miejska Miasta Lubonia

Władze miast coraz częściej wykorzystują drony w walce o czyste powietrze. Za pomocą specjalistycznych czujników sprawdzają co spalane jest w domowych piecach również w Luboniu.

Ten sezon grzewczy, który już się rozpoczął, będzie pierwszym, podczas którego kontrole jakości powietrza, prowadzona będzie z pomocą drona. Prowadzić je będzie referat Ochrony Środowiska Straży Miejskiej Miasta Luboń przy ścisłej współpracy z Wydziałem Planowania, Rozwoju i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta

Dron wyposażony jest w odpowiedni aparat do pomiaru i analizy związków chemicznych takich jak chlorowodór, formaldehyd, lotne związki organiczne, pył zawieszony PM1, PM2,5 PM10, a także amoniak.

Oprócz planowanych działań z użyciem drona nasi strażnicy będą pobierać próbki popiołu z przeznaczeniem do analizy oraz każdorazowo reagować w przypadku uzasadnionego zgłoszenia o podejrzeniu spalania niewłaściwego paliwa lub odpadów – wyjaśnia Łukasz Kołcz ze Straży Miejskiej – w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, każdorazowo będą wyciągane konsekwencje prawne z wnioskiem do sądu włącznie.

Dodatkowo strażnicy w tym roku są wyposażeni w czujnik do pomiaru wilgotności drewna wykorzystywanego do ogrzewania domów i mieszkań.

Użyte w artykule zdjęcia: Straż Miejska Miasta Lubonia

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz