Aglomeracja Swarzędz

Deptak w Swarzędzu za prawie 6 mln

Swarzędz - deptak - etap 2  Foto: T.Rybarczyk  / UMiG w Swarzędzu

Jeszcze w maju rozpocznie się budowa kilkusetmetrowego odcinka deptaku na osiedlu Czwartaków. Dziś została podpisana umowa przez burmistrz Swarzędza Mariana Szkudlareka z wykonawcą, firmą Krug. Koszt inwestycji to  5.786.006,36 zł.

Podczas modernizacji deptaka zbudowane zostaną zatoki parkingowe, poszerzone ulice, położona nowa nawierzchnia, powstanie oświetlenie, mała architektura, w tym ławki, kosze, stojaki na rowery i słupki ograniczające wjazd pojazdów.

Gmina Swarzędz – w ramach inwestorstwa zastępczego – na koszt spółki Aquanet wybuduje też nową sieć wodno-kanalizacyjną. Podczas robót budowlanych należy liczyć się z usunięciem części drzew starych lub kolidujących z inwestycją. W ich miejsce posadzona zostanie nowa zieleń – 51 drzew, 2626 krzewów oraz 897 bylin.

Wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu – wyznaczająca miejsca do parkowania pojazdów oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu niemożliwiające parkowanie w miejscach niedozwolonych.

Przypomnijmy, że w poprzednich latach gruntownie zmodernizowany został deptak na odcinku od tzw. Manhattanu do granicy os. Kościuszkowców. Dodać też należy, że Gmina Swarzędz zleciła już opracowanie dokumentacji na przebudowę wszystkich dróg dojazdowych na os. Dabrowszczaków, Czwartaków i Kościuszkowców od ul. Kwaśniewskiego oraz na przebudowę drogi na terenie os. Dąbrowszczaków, prowadzącej przez tzw. Manhattan.

Powstaje również projekt przebudowy drogi na os. Dąbrowszczaków na tyłach terenu należącego niegdyś do Swarzędzkiej Fabryki Armatur.

Użyte w artykule zdjęcia: T.Rybarczyk / UMiG w Swarzędzu

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz