POZnań Sołacz

Czystsze są stawy w parku Sołackim

Park Sołacki  Foto: Justyna Kędra / PoPoznaniu

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania przeprowadził odmulanie i oczyszczanie największego ze stawów w parku Sołackim. Dzięki temu poprawi się czystość wody. Był to ostatni etap renowacji. W poprzednich latach oczyszczono pozostałe trzy stawy.

Prace na stawie nr 1 w parku Sołackim przeprowadzono metodą refulacji. Uwodniony namuł wypompowano i odprowadzono rurociągami do tymczasowego zbiornika – deponatora zlokalizowanego w parku Wodziczki. Teren, na którym się znajdował został już przywrócony do stanu pierwotnego i obsiany trawą. 

Sposób i termin odmulenia dna stawu został uzgodniony z Radą Osiedla Sołacz. Dzięki wybranej metodzie można było przeprowadzić prace bez konieczności wyłączania z użytkowania terenów parkowych.

Ze stawu wydobyto ok. 8,9 tys. m3 uwodnionego namułu (ok. 7,5 tys. m3 po odsączeniu), który został zagospodarowania w sposób zgodny z aktualnymi przepisami. 

Oczyszczanie stawu to nie wszystko. Wykonano także prace towarzyszące. Wyremontowano drewnianą platformę widokową. Usunięto zanieczyszczenia z dna i brzegów stawu. Wymieniono umocnienia skarp oraz uzupełniono opaski faszynowe i narzuty kamienne. Przeprowadzono też prace konserwacyjno – remontowe w obrębie budowli piętrząco-upustowej i kanału upustowego.

Wraz z oczyszczeniem największego akwenu zakończył się ostatni etap renowacji stawów sołackich. Odmulono wszystkie cztery akweny. Prace rozpoczęto w 2016 roku.

Dzięki oczyszczeniu i pogłębieniu stawów, znacząco poprawi się czystość wody w zbiornikach znajdujących się w zabytkowym parku Sołackim. Stawy są zbiornikami zaporowymi, dlatego skazane są na szybką zagładę przez wypełnianie się osadami. Bez interwencji człowieka i oczyszczania z namułów przekształciłyby się w bagnisko.

Przeprowadzone prace przyczyniły się do zwiększenia pojemności retencyjnej na cieku Bogdanka, poprawiły zdolność samooczyszczania wód oraz stabilizacji poziomu wód gruntowych.

Użyte w artykule zdjęcia: Justyna Kędra / PoPoznaniu, materiały prasowe

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz