POZnań

Czym jest dla Ciebie Poznań?

Poznań za pół ceny - Stary Rynek Foto: Jakub Pińdych / PLOT

Czym było, jest i może być dla Ciebie miasto Poznań? To hasło konkursu, w którym udział może wziąć każdy mieszkaniec i mieszkanka Poznania, a także osoby żyjące poza tym miastem, ale związane z nim na różne sposoby. Wśród wszystkich, którzy nadeślą prace, rozlosowane będą nagrody, a autorzy i autorki dwóch najlepszych zdobędą po 3 tysiące zł. Podstawą oceny nadesłanych wypowiedzi będzie wyłącznie ich szczerość, dokładność i szczegółowość. 

Konkurs organizuje Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Miastem Poznań, Fundacją Rozwoju Miasta Poznania oraz Fundacją Naukową im. Floriana Znanieckiego.  

Reprezentujemy pogląd, że o mieście socjologicznie możemy mówić tylko wtedy, kiedy jest doświadczane przez ludzi – wyjaśnia dr Jacek Kubera, adiunkt w Zakładzie Socjologii Cywilizacji Wydziału Socjologii UAM. W tej perspektywie miasto jest zawsze “czyjeś”, nie istnieje w oderwaniu od doświadczenia różnych kategorii i grup społecznych, mieszkańców poszczególnych osiedli i dzielnic, użytkowników wielu rodzajów przestrzeni. Dzięki uzyskanym w konkursie wypowiedziom mamy nadzieję dotrzeć do znaczeń, jakie pojedynczy ludzie przypisują swojemu miastu i innym ludziom, z którymi wchodzą w interakcje. 

Konkursy pt. “Czym było i jest dla Ciebie miasto Poznań?” ogłaszane są w stolicy Wielkopolski cyklicznie od 1928 r. Po prawie wieku od pierwszych badań o Poznaniu i jego mieszkańcach przeprowadzonych przez Floriana Znanieckiego, twórcę własnej szkoły socjologicznej, powtórzonych kilkadziesiąt lat później przez Janusza Ziółkowskiego, a następnie w latach 90. przez Ryszarda Cichockiego i Krzysztofa Podemskiego, przyszedł czas na czwartą edycję. Jest ona efektem współpracy międzysektorowej w ramach Szkoły Liderów Miasta Poznania.

Od ostatniego badania minęło sporo czasu. Miasto trwa i jednocześnie ulega przekształceniom. Jakie jest dzisiaj? Jak się zmieniło? Jakiego Poznania byśmy chcieli? Te i inne pytania kierowane są w stronę wszystkich osób mieszkających w stolicy Wielkopolski lub z nią związanych. Celem konkursu jest zachęcenie ich do refleksji na tym, w jaki sposób korzystają z miasta, co jest w nim dla nich ważne i wreszcie nad tym, jakiego Poznania chcieliby dla siebie i dla przyszłych pokoleń.

Żadne miasto nie istnieje bez swoich mieszkańców – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. – Architektura, układ urbanistyczny czy infrastruktura są bardzo ważne, ale na pierwszym miejscu zawsze są ludzie. To poznaniacy i poznanianki tworzą to miasto, nadają mu niepowtarzalny klimat, sprawiają, że możemy być z niego dumni. To dla nich chcemy nieustannie rozwijać Poznań tak, by był jak najlepszym miejscem do życia. Dlatego ogłoszony właśnie konkurs jest dla nas bardzo ważny – to niepowtarzalna okazja, by poznać opinie i refleksje mieszkańców stolicy Wielkopolski.

Wyrazem nowych czasów jest poszerzenie formuły konkursowej o wypowiedzi mówione – nagrywane przez uczestników konkursu lub z pomocą adeptów socjologii. Każdy głos jest bardzo ważny, dlatego – to także nowość czwartej edycji – wszystkie wezmą udział w losowaniu nagród. Jednocześnie zgodnie z tradycją nadesłane wypowiedzi zostaną poddane ocenie Kapituły Konkursowej – osobno pisane i mówione. Jedynymi kryteriami będą szczerość, dokładność i szczegółowość, nie zaś prezentowane poglądy, poprawność językowa, styl, charakter pisma czy sposób wysławiania.

Badanie, do którego zapraszamy poznaniaków i poznanianki, jest ważne, ponieważ pozwala dowiedzieć się, jak im się żyje w naszym mieście – mówi dr Maciej Frąckowiak, adiunkt w Zakładzie Teorii i Badań Praktyk Społecznych Wydziału Socjologii UAM. – Każda i każdy z piszących odnoszą się do własnych, osobistych doświadczeń, wspomnień i marzeń, ale wspólnie wyłaniający się obraz wskazuje na podobieństwa i różnice – czym jest Poznań dla młodszych i starszych, dla tych, którzy tu dopiero co przyjechali, i tych, którzy mieszkają tu od urodzenia, dla osób, które w tym mieście żyją i pracują, a także takich, które przeprowadziły się pod Poznań lub dojeżdżają do niego w obowiązkach. Mamy nadzieję, że projekt, który wspólnie inicjujemy, będzie dla nich okazją, by podzielić się z innymi ważnymi dla siebie przeżyciami, codziennymi obserwacjami i wyobrażeniami.

Dla kogo?

W konkursie mogą wziąć udział zarówno osoby, które mieszkają lub mieszkały w Poznaniu przynajmniej przez rok, jak i takie, które mieszkają poza stolicą Wielkopolski, np. w aglomeracji poznańskiej, ale na różne sposoby są i czują się związane z tym miastem. Ważne są wypowiedzi osób w każdym wieku, każdej płci, wykonujących różne zajęcia, o różnych światopoglądach i doświadczeniach życiowych.

Na czym polega konkurs?

Udział w konkursie polega na dostarczeniu organizatorom własnej wypowiedzi pisemnej (w formie maszynopisu lub rękopisu) lub mówionej (w formie nagrania dźwiękowego). Organizatorom zależy na uzyskaniu materiałów absolutnie szczerych, dokładnych i szczegółowych, odnoszących się do autentycznych doświadczeń własnych lub innych ludzi. Choć pozostawiają swobodę co do objętości wypowiedzi, to równocześnie proszą, aby były one możliwie obszerne – im więcej tym lepiej (co do zasady, prace pisemne powinny mieścić się w przedziale 5 do 40 stron, a nagrania trwać od 25 do 75 minut).

O czym pisać lub mówić?

Wypowiedzi konkursowe, zarówno pisemne, jak i mówione, warto odnosić do własnych doświadczeń i własnych opinii. W odpowiedzi na pytanie “Czym było, jest i może być dla Ciebie miasto Poznań?” pomocne mogą być następujące kwestie:

 1. Z czym kojarzy Ci się Poznań? Co jest dla Ciebie symbolem tego miasta, co jest najbardziej “poznańskie”? Czy czujesz się poznanianką/poznaniakiem? 
 2. Jak Ci się mieszka w Poznaniu lub w jego okolicach? Opisz swoje miejsce zamieszkania. Co Ci się w nim podoba, a co nie? Jakie wyglądają Twoje relacje z sąsiadami?
 3. Które części Poznania podobają Ci się najbardziej, a które najmniej, i dlaczego?
 4. Gdzie Twoim zdaniem znajduje się centrum Poznania? Jak z niego korzystasz? Co sądzisz o tym centrum? Jakie są jego mocne, a jakie słabe strony?
 5. Czy w Poznaniu masz możliwość zaspokojenia wszystkich swoich potrzeb? Czy i jakie korzyści zawdzięczasz miastu? Co skłania Cię do pobytu w Poznaniu?  
 6. Co w tym mieście Ci się nie podoba? Czy doznałaś/eś jakichś krzywd od miasta? Jakich? Co zniechęca Cię do pobytu w Poznaniu?
 7. Czy zrobiłaś/eś coś na rzecz miasta lub swojego najbliższego otoczenia? Dlaczego angażowałaś/eś się w te działania? Czy zrobiłaś/eś coś, co nie służy miastu lub pogarsza jakość życia w nim? Z czego to wynikało? 
 8. Jakie zmiany w Poznaniu po 2000 r. uznajesz za najważniejsze? Co zmieniło się na korzyść, a co na niekorzyść miasta? Które z tych zmian uważasz za najlepsze na przyszłość?
 9. Jak oceniasz Poznań na tle innych znanych Ci miast? Czym Poznań różni się od tych miast? 
 10. Jaki powinien być Poznań Twoich marzeń za 10-15 lat? W jakim mieście chciał/abyś żyć Ty lub chciał/abyś aby żyły Twoje dzieci czy wnuki? Czym powinno się ono różnić od Poznania obecnego? 

Jak przekazać swoją wypowiedź?

Wypowiedzi pisemne powinny być nadesłane przez ich autorki i autorów w formie maszynopisu lub rękopisu. Wypowiedzi mówione mogą być samodzielnie nagrane (np. przy użyciu dyktafonu wbudowanego w telefon komórkowy, komputer lub inne urządzenie), jednak dopuszczalna jest możliwość pomocy w realizacji nagrania (mogą jej udzielić, w miarę możliwości, studentki i studenci współpracujący z organizatorami konkursu – kontakt pod adresem czympoznan@amu.edu.pl).

Do wypowiedzi można dołączyć materiały wizualne (np. współczesne lub dawne fotografie).

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dostarczenie organizatorom do 30 czerwca 2021 r. wypowiedzi konkursowej, spełniającej powyższe warunki, wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym, który stanowi załącznik Regulaminu konkursu. 

Wypowiedź wraz z formularzem można dostarczyć pocztą tradycyjną na adres: Wydział Socjologii UAM, ul. Szamarzewskiego 89 c, 60-568 Poznań (z dopiskiem: “Konkurs Poznań”), albo pocztą elektroniczną na adres: czympoznan@amu.edu.pl

Wypowiedzi i formularze dostarczane pocztą tradycyjną powinny być wydrukowane lub zapisane na możliwych do odczytu nośnikach elektronicznych. Organizatorzy sugerują, aby pliki przesyłane pocztą elektroniczną, a także zapisane na nośnikach i przesyłane pocztą tradycyjną, zapisane były w darmowych, popularnych programach komputerowych.

Imię i nazwisko autorki lub autora danej wypowiedzi pozostaną anonimowe (do wyłącznej wiedzy organizatorów konkursu).

Co można wygrać?

Wszystkie wypowiedzi spełniające wymogi formalne wezmą udział w losowaniu 10 nagród po 500 PLN.

Wypowiedzi, o których mowa wyżej, będą również ocenione przez Kapitułę Konkursową osobno w dwóch kategoriach: 1) wypowiedzi pisemne, 2) wypowiedzi mówione. Dla każdej z kategorii przewidziano nagrody w wysokości 3 000 PLN (I nagroda), 2 000 PLN (II nagroda), 1 000 PLN (III nagroda). Kapituła będzie dysponowała prawem do innego podziału funduszu nagród wynoszącego łącznie 17 000 PLN. Podstawą oceny nadesłanych prac będzie wyłącznie ich szczerość, dokładność i szczegółowość. Błędy pisowni, zły styl, brzydkie pismo itd. nie będą stanowiły żadnych przeszkód do uzyskania nagrody.

Ogłoszenie wyników i przyznanie nagród w konkursie nastąpi 5 listopada 2021 r.

Z regulaminem konkursu, formularzem zgłoszeniowym i odezwą konkursową można zapoznać się na stronie: czympoznan.pl.

Użyte w artykule zdjęcia: Jakub Pińdych / PLOT

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz